Skip to main content

NIZ VAJ PRESKOK 2022

PRESKOK 2022

Niz vaj PRESKOK 2022 je sestavljen iz 17 različnih vaj, ki bodo povezane z enotnim scenarijem in vadbenim okoljem, ki ga pripravlja Poveljstvo sil, upoštevajoč aktualno vlogo Slovenske vojske tako v kolektivni kot v nacionalni obrambi. Skupni cilj na vseh vajah je preveriti Vojaško strategijo na realnih vadbenih situacijah ter demonstrirali odločnost in sposobnost Slovenske vojske za pripravljenost in delovanje v vseh z Vojaško doktrino opredeljenih načinih delovanja, s poudarkom na defenzivnem, ofenzivnem, specialnem in informacijskem delovanju.

 

 

Odvračanje – odpornost – odzivnost!

 

Moto letošnjega niza vaj PRESKOK,  izpostavlja bojni značaj, profesionalnost in osnovno poslanstvo Slovenske vojske - obramba domovine.

Kredibilno in uspešno odvračanje je nujno za suverenost in prostorsko celovitost ter interese Republike Slovenije. Samo odzivni lahko krepimo sposobnosti za krizno odzivanje doma in v tujini, delovanje v operacijah visoke odzivnosti ter povezljivost z zavezništvom.

Aktualno stanje v svetu razkriva izpostavljenost družbe potencialnim kriznim razmeram na različnih področjih ter potrebo po učinkovitem odzivanju in obvladovanju le-teh. Z namenom odvračanja potencialnih groženj, krepitve odpornosti in odzivnosti na hitro spreminjajoče se razmere je v spremenjenem varnostnem okolju treba krepiti učinkovitost vojaškega delovanja. Slovenska vojska v sodelovanju z vsemi deležniki nacionalnovarnostnega sistema, zavezniki in partnerji krepi medsebojno zaupanje in sodelovanje z namenom vzdrževanja stabilnega in varnega okolja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava