Skip to main content

Strelišča in vadišča

Skladno z Zakonom o obrambi je prva naloga Slovenske vojske izobraževanje in usposabljanje za vodenje oboroženega boja in drugih oblik obrambe. Ustrezno urejen poligon, strelišča, vadišča in simulacijski sistemi so zato vitalnega pomena za Slovensko vojsko in Republiko Slovenijo.​

Strelišča in vadišča, telovadnice in nekatere druge objekte v upravljanju Ministrstva za obrambo uporabljajo tudi drugi državni organi (npr. Policija), nevladne organizacije, katerih dejavnost je v javnem interesu na področju obrambe (npr. Zveza slovenskih častnikov), pod posebnimi pogoji in na osnovi pogodbe pa tudi samoplačniki po javno objavljenih cenikih.  ​

Interaktivni zemljevid poligona, vadišč in strelišč Slovenske vojske

POLIGON IN STRELIŠČA SV​

S poligonom Poček in strelišči SV upravlja Center za združeno usposabljanje preko Enote vojaških vadišč, strelišč in poligonov (EVVSP). Enota ima pet organizacijskih podenot razporejenih po celi državi.

Aktualne načrte uporabe poligona Poček, drugih strelišč in vadišč Slovenske vojske, cenik uporabe vojaških strelišč in vadišč najdete na povezavah v nadaljevanju.

BAČ

VADIŠČA SLOVENSKE VOJSKE

Na vadiščih Slovenske vojske se usposabljajo posamezniki in enote predvsem iz taktičnih postopkov. Bojno strelivo se na vadiščih ne uporablja, uporablja pa se vadbeno in manevrsko strelivo. Z vadišči upravljajo bojne enote Slovenske vojske.  ​Vadišča Slovenske vojske so: vadišče Berek pri Murski Soboti​, vadišče Svetli potok v občini Kočevje in vadišče Novo mesto.

SIMULACIJSKI SISTEMI​

Kot sodobna vojska ima tudi Slovenska vojska različne tipe simulatorjev, ki izobraževanje in usposabljanje za vodenje oboroženega boja in drugih oblik obrambe prenesejo v simulirano realnost. Simulatorji visoke resolucije v popolnosti imitirajo različne oborožitvene sisteme in so namenjeni individualnemu urjenju strelcev, namerilcev in posadk. Z njimi upravlja Enota vojaških vadišč, strelišč in poligonov. Simulatorji srednje in nizke resolucije pa so preko konstruktivne, virtualne in žive simulacije bojišča namenjeni urjenju poveljevanja in kontrole ter taktike. Z njimi upravlja Enota za simulacije in raziskave.​

CENIKI UPORABE

Cenik uporabe vojaških strelišč SV za zunanje uporabnike, 27. 6. 2016
Cenik uporabe vojaških vadbišč, 15. 7. 2013

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava