Skip to main content

Vadišča in strelišča

Med pomembnejšimi aktivnostmi pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske je njihovo kontinuirano usposabljanje in urjenje, saj lahko le tako uspešno izvajajo predpisane naloge. Ustrezno urejena vadišča in strelišča so zato vitalnega pomena za vso državo.

Največ urjenj in usposabljanj poteka na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, ki obsega vadišče Poček in strelišče Bač. O vseh aktivnostih redno obveščamo na tej spletni strani. Prav tako sta zaradi pomembnosti tu objavljena načrta zapor zračnega prostora nad osrednjim vadiščem in letenja za treninge padalcev.

Vadišča, strelišča, telovadnice in nekatere druge objekte v upravljanju Ministrstva za obrambo lahko zunanji uporabniki najamejo pod predpisanimi pogoji in skladno s ceniki uporabe.

Postojna

Aktualni načrti uporabe osrednjega vadišča Postojna, drugih vadišč in strelišč Slovenske vojske, cenik uporabe vojaških vadišč, načrt zapor zračnega prostora nad osrednjim vadiščem ter načrt letenja PC-6 za treninge padalcev najdete na povezavah v nadaljevanju.

 

Načrt letenja PC-6 za treninge padalcev

Mesečni načrt uporabe strelišča in vadišča BAČ

 

Mesečni načrt uporabe strelišča in vadišča CRNGROB

CENIKI UPORABE

Cenik uporabe vojaških strelišč SV za zunanje uporabnike, 27. 6. 2016
Cenik uporabe vojaških vadbišč, 15. 7. 2013

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava