Skip to main content

JRKBO

Enote jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe (JRKBO) so sestavni del sil za bojno podporo, namenjene so izvajanju posebnih ukrepov jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe za zagotovitev preživetja in omejeno delovanje v JRKB kontaminiranem okolju. Vse enote SV za lastno zaščito izvajajo  splošne ukrepe JRKB obrambe kot so osebna zaščita, detekcija, dozimetrija, alarmiranje in poročanje, analiza tveganj in nevarnosti ter osebna in operativna dekontaminacija. 

Enote JRKBO so opremljene z opremo za osebno zaščito (dodatna oprema za zaščito telesa in dihal) kot tudi z opremo za detekcijo, identifikacijo in nadzor, popolno dekontaminacijo, opozarjanje in poročanje, fizično zaščito, upravljanje nevarnosti.

Zaščitna maska – Scott M95/S

Zaščitna maska M95 je osnovno zaščitno sredstvo vojaka SV pred vdihovanjem JRKB nevarnih snovi, namenjena je zaščiti obraza in dihalnih pred JRKB kontaminant.

Naličnica onemogočata usedanje kontaminanta na obraz, filter ZM absorbira kontaminant in tako prepreči kontaminacijo dihalnih poti. Zaščitna maska omogoča pritrditev filtra z leve ali desne strani. Teža zaščitne maske je 460 gramov (brez filtra).

Scott, Finska

Komplet maske je sestavljen iz:

 • Zaščitne maska
 • Torbice zaščitne maske
 • Čutare z nastavkom za pitje
 • Krpice  za čiščenje

Zaščitna maska – Avon Protection FM53

Zaščitna maska FM53 je namenjena za zaščito oči, obraza, dihalnih organov ob sumu kemičnih, bioloških ali radioloških agensov. Omogoča komunikacijo preko vgrajenega mikrofona.

Zaščitna maska FM53 se lahko uporablja skupaj z zaščitnim filtrom privitim na masko ali preko respiratorja STPAPR. Maska se lahko pa se uporablja tudi z dihalnim aparatom in zrakom iz jeklenke (oprtnim sistema ST53 s tlačno kompozitno posodo/jeklenko).

Avon Protection, Amerika

Komplet maske je sestavljen iz:

 • zaščitne maske,
 • torbice zaščitne maske,
 • mikrofona in zvočnika za komunikacijo,
 • cevke za priklop na čutaro,
 • čutare z nastavkom za pitje.

Pribor za osebno dekontaminacijo – POD in avtoinjektor

Pribor za osebno dekontaminacijo vsebuje različna sredstva namenjena osebni dekontaminaciji, profilaksi in  detekciji kapljic bojnih strupov. Del POD-a je tudi avtoinjektor, ki je namenjen prvi pomoči ob kontaminaciji z živčnimi bojnimi strupi.

Pribor za osebno dekontaminacijo je namen za osebno dekontaminacijo in prvo pomoč v primeru kontaminacije. V avtoinjektorju sta antidot in regenerator.

Različni proizvajalci

 V torbici pribora za osebno dekontaminacijo so:

 • sredstvo za nevtralizacijo dražljivcev,
 • detektorski papirčki,
 • sredstvo za dekontaminacijo oči, nosu in prebavil,
 • sredstvo SKIN M291 za dekontaminacijo kože,
 • sredstvo za biološko dezinfekcijo vode,
 • SKIN M291 za dekontaminacijo kože,
 • sredstvo za preventivno zaščito pred jodom,
 • sredstvo za preventivno zaščito pred živčnimi strupi.

Lahka zaščitna obleka – New Pack Safety S/89

LZO je namenjena za zaščito telesa  (razen obraza in dihalnih poti) ter osebne opreme pred kapljicami bojnih strupov in radioaktivnimi delci.

Folija LZO zadržuje kapljice in delce kontaminantov na zunanji strani. LZO je izdelana iz  polietilenske in poliamidne folije. Na spodnjem delu sta nogavici okrepljeni in omogočata do 5 km hoje po različnih podlagah. V kombinaciji z zaščitno masko uporabnika ščiti do 10 ur.

New Pack Safety, Švedska

Obleka je sestavljena iz:

 • zgornjega dela  »BodyCover« in
 • spodnjega dela »FootCovers«  oz. nogavic

Zaščitna obleka – Blücher Saratoga

Zaščitna obleka JRKBO »Saratoga« je namenjena osebni JRKB zaščiti telesa in vojaku omogoča delovanje na kontaminiranem zemljišču ter se uporablja skupaj z zaščitno masko JRKBO.

Saratoga ščiti 24 ur pred kapljicami in 6 ur pred hlapi kontaminantov. Obleka je sestavljena iz dveh plasti blaga med katerimi je plast aktivnega oglja, ki absorbira kontaminirane  delce. Teža celotne obleke je 3,1 kilogram. Če Saratoga ni kontaminirana, se lahko uporablja večkrat.

Blücher, Nemčija

Zaščitna obleka »Saratoga« je sestavljanja iz:

 • zgornjega dela (jakna s kapuco)
 • spodnjega dela (hlače)
 • gumijastih JRKB rokavic
 • galoš in
 • torbe za nošenje

Zaščitna obleka – Dräger NBC Master 8x90 (9x80)

Kombinezon je namenjen zaščiti telesa pred RKB kontaminanti s poudarkom na zagotavljanju zraka iz tlačne posode in dolgotrajni zaščiti pred kontaminiranimi tekočinami.

Kombinezon je izdelan iz visoko odporne butilirane gume, ki zadržuje kontaminirano tekočino in delce na zunanji površini. V Slovenski vojski se uporabljata dva modela 8x90 in 9x90. Model 9x90 ima izolirani dihalni aparat (IDA) znotraj kombinezona, pri modelu 8x90 pa se nahaja zunaj kombinezona.

Dräger, Nemčija

Zaščitna obleka Dräger NBC Master je enodelna, sestavljajo pa jo naslednji deli:

 • dihalni aparat s tlačno posodo z zrakom
 • kombinezon
 • gumijaste rokavice (zavarjeni na kombinezon)
 • gumijasti škornji (zavarjeni na kombinezon)

Zaščitna obleka – Blaschke Wehrtechnik ABC-92 (ABC-94)

Kombinezon je namenjen zaščiti telesa pred RKB kontaminanti s poudarkom na dolgotrajni zaščiti pred kontaminiranimi tekočinami.

Kombinezon je izdelan iz visoko odporne butilirane gume, ki zadržuje kontaminirano tekočino in delce na zunanji površini. V Slovenski vojski se uporabljata dva modela ABC-92 in ABC-94.

Blaschke Wehrtechnik, Austrija

Zaščitna obleka ABC-92 oziroma ABC-94 je enodelna, sestavljajo pa jo naslednji deli:

 • kombinezon
 • gumijaste rokavice (zavarjeni na kombinezon – odvisno od modela )
 • gumijasti škornji (zavarjeni na kombinezon– odvisno od modela)
 • zaščitna maska (zavarjeni na kombinezon– odvisno od modela)

Radiološki detektor – Austrian Research Center SSM-1

Radiološki detektor SSM1 je namenjen merjenju sevanja (dozne hitrosti) in merjenju doze sprejetega sevanja. Radiološki detektor SSM-1 je osnovna oprema za merjenje radioaktivnega sevanja.

V detektor SSM-1 sta vgrajena dva Geiger-Müller-jeva števca, ki merita gama sevanje. Komplet radiološkega detektorja SSM-1 so: detektor SSM1, pas za nošenje, zaščitna torba in baterije. Na radiološki detektor se lahko priklopijo različne sonde (za merjenje radiološke kontaminacije, za merjenje alfa in beta delcev).

Austrian Research Center Seibersdorf, Avstrija

Osnovni podatki
Merilno območje (doza)0,05 μSv - 5 Sv
Merilno območje (dozna hitrost)0,5 μSv/h – 5Sv/h
Temperaturno območje-30o do +55oC
Napajanje2 x 1,5 V
Delovanje baterij500 h
Dimenzije270 x 230 x 70 mm
Dimenzije2,5 kg

Radiološki detektor – MPG Instruments Radiac LLR 200

Radiac LLR 200 je namenjen za merjenje radiološke kontaminacije v izvidniških JRKB vozilih in izven vozila . Omogoča spremljanje gama sevanja v ozračju, na površini tal in znotraj vozila.

Radiac sistem sestavljajo tri sonde, meri radiacijo (gama dozno hitrost in dozo). V notranjosti vozila je vgrajena ena sonda, zunaj vozila pa preostali dve sondi. Posamezna sonda je opremljena z dvema Geiger Müllerjevima števcema.

MPG Instruments, ZDA

Osnovni podatki
Merilno območje (energija)80 keV – 1,3 MeV
Merilno območje (dozna hitrost)10 nSv/h – 10 Sv/h
Merilno območje (doza sevanja)0 Sv – 10 Sv
Temperaturno območje-40o do +60oC
Dimenzije125 x 80 x 145 mm
Masa0,92 kg

Radiološki detektor – MPG Instruments Multirad LLR

Multirad LLR je radiološki detektor. Meri dozno hitrost gama sevanja. Prikaže nam tudi preračunano dozo gama sevanja, upoštevajoč faktor.

Ima vgrajena dva Geiger Müllerjeva detektorja, en zaznava nizke in drugi višje dozne hitrosti. Z Multiradom LLR lahko izvajamo monitoring okolice (prisotnost gama sevanja), določimo lokacijo izvora gama sevanja, merimo radiološko kontaminacijo (gama sevanje).

MPG Instruments, ZDA

Osnovni podatki
Merilno območje (energija)50 keV – 1,3 MeV
Merilno območje (dozna hitrost)0,1 μSv/h – 9,99 Sv/h
Temperaturno območje-25o do +50oC
Napajanje4 x 1,5 V
Delovanje baterij80 h
Dimenzije170 x 92 x 45 mm
Masa0,6 kg

Kemični detektor – Environics ChemPro 100

Kemični detektor ChemPro 100  je namenjen detekciji  bojnih strupov in toksičnih industrijskih snovi.

Detektor ChemPro 100 izvaja merjenje kemične kontaminacije v zraku in meritve primerja s knjižnico bojnih strupov in toksičnih industrijskih snovi, ki je so vnesena v detektor. V primeru zaznave substance  shranjene v knjižnici detektorja se sproži zvočni alarm,  na ekranu se pojavi napis z vrsto snovi in koncentracijo ter slikovni opozorilni simbol.

Environics, Finska

Osnovni podatki
Merilno območjeknjižnica strupov in TIC
Temperaturno območje-30° do 55°C
Napajanje6 x AA baterije
Delovanje baterij12 h
Dimenzije230 x 101 x 57 mm
Masa0,9 kg

Kemični detektor – Bruker Raid M100

Raid M 100 je prenosni kemijski detektor, ki zazna in identificira sledi kemijskih bojnih strupov in določenih toksičnih industrijskih substanc v zraku.

Deluje po principu ionskemobilne spektrometrije. Identifikacija in klasifikacija bojnih strupov poteka s primerjavo v knjižnico naloženih bojnih strupov in detektiranih kemijskih substanc.

Bruker, Nemčija

Osnovni podatki
Merilno območjeknjižnica strupov in TIC
Temperaturno območje-30° do 50°C
NapajanjeLi-Ion baterija
Delovanje baterij 
Dimenzije130 x 70 x 36 mm
Masa3,5 kg

Kemični detektor – Bruker Raid S2

Raid S2 je kemijski detektor, ki zazna in identificira sledi kemijskih bojnih strupov v plinastem agregatnem stanju v zraku. Omogoča točkovno detekcijo in  tudi kontinuirano spremljanje in kontrolo prisotnih kemijskih bojnih strupov v zraku.

Deluje po principu ionske mobilne spektrometrije. Raid S2 zazna velik spekter mehurjevcev, živčnih in krvnih kemijskih bojnih strupov, ki so shranjeni v knjižnici A (CWA). V napravi je shranjena tudi knjižnica B, v kateri so toksične kemijske industrijske substance (TIC). Nahaja se v izvidniških vozilih JRKB.

Bruker, Nemčija

Osnovni podatki
Merilno območjeknjižnica strupov in TIS
Temperaturno območje-20° do 52°C
Dimenzije460 x 110 x 480 mm
Masa14,5 kg

Kemični detektor – Bruker Rapid plus

Rapid je kemijski IR detektor, ki zazna in identificira kemijske bojne strupe in določene nevarne kemijske substance v plinskem agregatnem stanju, ki so prisotni v plinskem oblaku.

Dela po principu pasivne FTIR (Fourierjeve transfor. IR spektroskopije). Meri tovrstno onesnaženost v zraku do maksimalni oddaljenosti 5000 m od naprave. Nahaja se v izvidniških vozilih JRKB.

Bruker, Nemčija

Osnovni podatki
Merilno območjeknjižnica strupov in TIS
Merjenje po smeri360°
Merjenje po vertikali-10° do +50°
Razdalja merjenado 5.000 m
Temperaturno območje-32° do 49°C
Dimenzije500 x 331 x 386 mm
Masa28,7 kg

Kombinirani detektor – Bruker Raid XP

Detektor Raid XP je kombiniran detektor namenjen detekciji in identifikaciji kemijskih bojnih strupov in določenih nevarnih kemijskih substanc v zraku ter detekciji gama sevanja.

Raid XP dela po principu ionske mobilne spektrometrije. Zazna kemijske bojne strupe kot tudi toksične kemijske spojine, ki so shranjene v knjižnici.

Bruker, Nemčija

Osnovni podatki
Kemični detektor 
Merilno območjeknjižnica strupov in TIS
Radiološki detektor 
Merilno območje (energija)> 70 keV
Merilno območje (doza)0 – 20 Gϒ
Merilno območje (d. hitrost)0,5 μGϒ/h – 20 Gϒ/h
Temperaturno območje-20o do +50oC
Dimenzije245 x 165 x 280 mm
Masa6,7 kg

Biološki detektor – Proengin MAB

MAB je detektor, ki detektira biološke delce v zraku. Napravo odlikuje alarm, ki se sproži, ko se določena kemijska sestava bioloških substanc ali razmerje koncentracij posameznih elementov hitro spremeni glede na prejšnjo meritev in vneseno knjižnico.

MAB deluje po principu plamenske emisijske spektrofotometrije in po principu detekcije kemijske sestave delcev v zraku, ki jih analizira s svetlobno emisijo med izgorevanjem. Meri povečanje kemijskih elementov, ki so prisotni v bakterijah in toksinih. Detektor je vgrajen na izvidniško vozilo in na avtomatski sistem za JRKB detekcijo.

Proengin, Francija

Osnovni podatki
Merilno območjekemijski elementi: Na, K, Ca, P, S, Li, Mg, CH, itd.
Temperaturno območje-10° do 50°C
Dimenzije300 x 160 x 850 mm
Masa14,0 kg

Meteorološka postaja – Irdam WST 7000

Irdam WST 7000 je merilna postaja namenjena za merjenje meteoroloških podatkov in je vgrajena na JRKB izvidniška vozila in na avtomatske sisteme za JRKB detekcijo.

Meteorološka postaja meri smer in hitrost vetra, temperaturo, atmosferski pritisk ter zračno vlažnost in relativno vlažnost. Poleg meteoroloških podatkov meri tudi magnetni sever.

Irdam, Švica

Osnovni podatki
Meritve (natančnost) 
Veter-/+ 0,5 m/s
Temperatura-/+ 1o C
Vlaga-/+ 4% RH
Atmosferski pritisk-/+ 3 mbar
Magnetni kompas-/+ 5o
Temperaturno območje-30° do 50°C
Dimenzije431 x 105 mm
Masa2,9 kg

Meteorološka postaja – AMES 124A

PMP 124 A je prenosna avtonomna merilna postaja z nizko porabo energije, namenjena za prizemna meteorološka merjenja v različnih pogojih.

Prenosna meteorološka postaja meri smer in hitrost vetra, temperaturo na različnih višinah ter zračno vlažnost in relativno vlažnost. Poleg izvedbe meritev je sposobna računanja stabilnosti zraka (konvekcija ali nestabilno, inverzija ali stabilno, izometrija ali nevtralno).

AMES, Slovenija

Osnovni podatki
Meritve (natančnost) 
Veter-/+ 0,5 m/s
Temperatura-/+ 0,15o C
Vlaga-/+ 5% RH
Temperaturno območje-30° do 50°C
Napajanje12V baterija
Delovanje baterij24 h
Dimenzije190 x 160 x 50 mm
Masa1,6 kg

Lahko izvidniško vozilo JRKBO – Otokar LIV Cobra 4x4

Lahko izvidniško vozilo (LIV JRKBO) je namenjeno odkrivanju in merjenju radioloških, kemičnih ter bioloških kontaminantov v neposredni bližini vozila in na daljavo (5 km). Osnova LIV NRKBO je  lahko kolesno vozilo  Cobra 4x4 amfibijske izvedbe z oborožitveno postajo mitraljezom FN-MAG.

V LIV so poleg detektorjev Radiac LLR 200, Multirad LLR, Raid M100, Raid S2, Rapid, MAB vgrajeni naprava za vzorčenje, naprava za označevanje kontaminiranega zemljišča in računalnika s programskim orodjem. Posadka LIV NRKBO je z nadtlakom in NBC filtrirno napravo zaščitena pred kontaminacijo.

Proizvajalec vozila Cobra je  Otokar, Turčija.  Integracija naprav EM.TRONIC d.o.o, Slovenija
 

Osnovni podatki
Posadka3
Dolžina5.698 mm
Širina2.325 mm
Višina2.060 mm
Motor146 kW
Največja masa6.672 kg
Hitrost105 km/h
Maksimalni vzpon60 %
Akcijski radij700 km

Avtomatski sistem detekcije – Em.tronic ASD

Sistem je namenjen oddaljeni »stand alone« detekciji JRKB kontaminantov in ga uporabljajo JRKB izvidniki. Sistem sestavljajo: detektorji, meteorološka postaja, računalnik s programom za upravljanje detektorjev, sredstva zvez ter polnilne baterija za lastno napajanje.

Izmerjene vrednosti se avtomatsko prenašajo preko sredstev zvez do enot JRKB, baterije omogočajo do 50 ur avtonomnega delovanja.

Em.tronic, Slovenija

Avtomatski sistem detekcije (ASD) sestavljajo:

 • kemično in  radiološki detektor  - Bruker RAID XP
 • biološki detektor – Proengin MAB
 • meteorološka postaja – Irdam WST 7000 C 
 • računalnik
 • ročna radijska naprava

Vozilo za dekontaminacijo: Iveco Trakker 260 E 35H s kontejnerjem MI/NBCR

Vozilo Iveco Trakker skupaj z kontejnerjem za dekontaminacijo Cristanini MI/NBCR je namenjen izvajanju popolne dekontaminacije kontaminirane enote (ljudi in njihove opreme, vozil) ter površin.

Dekontaminacija poteka z nanosom vodne raztopine BX-24, BX-29 ali na podlagi suhe pare. Vozilo omogoča dekontaminacijo: do 100 oseb in njihove opreme oziroma 6-10 vozil na uro. Komplet sestavlja: SANIJET C 1126, šotor za dekontaminacijo, zbirne ponjave za kontaminirane vode, črpalke, rezervoarji za čisto vodo.

Proizvajalec kontejnerja za MI/NBCR je Cristanini S.p.A., Italija

Osnovni podatki
Posadka v vozilu1 + 2
Dolžinav 9.350 mm 
Širina2.550 mm
Višina3.800 mm
Motor259 kW
Največja masa26.000 kg
Hitrost85 km/h
Maksimalni vzpon60 %
Poraba goriva35 l/100 km

Priklopno vozilo za dekontaminacijo: Cristanini Prikolica JRKB

Prikolica za JRKB dekontaminacijo je namenjena za dekontaminacijo oseb, vozil in terena, enako kot kontejner MI/NBCR.  Zaradi velikosti je razlika v zmogljivosti dekontaminacije na uro in prehodnosti. 

Dekont. s  prikolico poteka na principu nanosa vodne razt. BX-24 in BX-29, brez  dekont. s suho paro. Prikolica je opremljena z agregatom, opremo za dek. (Sanjet C. 921, ročnik Sanijetgun in kartuše, ponjava in paleti  za 2 tuša, cevi,..) in snovmi za dekontaminacijo (BX-24, BX-29, BX-40). Na prikolici so tudi prenosna dekontaminacijska naprava PSDS/10 in PSDS/1,5, naprava za radiološko dekontaminacijo PRNDS/12.

Cristanini S.p.A., Italija

Osnovni podatki
Dolžina3.421 mm
Širina2.078 mm
Višina2.407 mm
Največja masa1.650 kg
Hitrost80 km/h
Dekontaminacija2-4 vozil/h
 20 oseb/h

Prenosni sistem za dekontaminacijo: Cristanini PSDS/10 MIL

Prenosni sistem za dekontaminacijo PSDS/10 MIL se uporablja operativno dekontaminacijo manjših MTS, orožja, vozil, zaščitnih oblek. Poleg PSDS/10 MIL se v Slovenski vojski za dekontaminacijo uporabljajo tudi manjši PSDS/1,5 MIL.

Lahko se uporablja samostojno ali v sklopu prikolice za kontaminacijo. PSDS deluje na principu nanosa 10 % raztopine BX-24 na kontaminirano površino. Namenjen je operativni dekontaminaciji vozil, lahko se uporablja tudi za dekontaminacijo prostorov, do katerih ni mogoče priti s sistemom za popolno dekontaminacijo.

Cristanini S.p.A., Italija

Osnovni podatki
Kapaciteta10 l
Sredstvo za dekontaminacijoBX-24
Mešanica10 l vode + 1 kg BX-24
Poraba sredstva0,5 – 1,0 kg/min
Površina dekontaminacijedo 50 m2
Dimenzije280 x 238 x 900 mm
Masa5,5 kg

Mobilni laboratorij: Mobilni radiološki laboratorij

Mobilni radiološki laboratorij je namenjen za ukrepanje pri izrednih dogodkih, ki so posledica uporabe jedrskega orožja in neustreznega ravnanja pri uporabi radioaktivnih snovi.

Vzorec preko posebnih vrat vstopa v digestorij, kjer v okolju s podtlakom poteka priprava za analizo. V laboratorij z lastnim virom napajanja in z možnostjo priklopa na električno omrežje je vgrajena oprema za: pripravo vzorcev z radio-kemičnimi postopki, detekcijo radioaktivnih izotopov, merjenje naravne in umetne radioaktivnosti, merjenje skupne alfa in beta kontaminacije, detekcijo in analizo alfa, beta in gama sevanja.

Iskra Pio, Slovenija

Mobilni kemijski laboratorij  je zabojnik z lastnim  s hidravlični sistem za dvig in spust zabojnika in  je prostorsko razdeljen na tri dele:

 • strojnica
 • tuširnica
 • laboratorij z opremo za meritve

Mobilni laboratorij: Mobilni kemijski laboratorij

Mobilni kemijski laboratorij je namenjen identifikaciji kemičnih bojnih strupov toksičnih industrijskih kemikalij in nekaterih toksinov.

Vzorec preko posebnih vrat vstopa v digestorij s podtlakom, kjer poteka priprava za analizo. Laboratorij je samozadosten z lastnim virom napajanja in z možnostjo priklopa na električno omrežje, z vgrajeno merilno opremo (plinski kromatograf sklopljen z masnim spektrometrom, reminčni desorber,.. ), računalniki in programsko opreme. Sistem omogoča obdelavo podatkov, oblikovanje poročil in posredovanje podatkov v telekomunikacijska omrežja.

Em.tronic, Slovenija

Mobilni kemijski laboratorij  je zabojnik z lastnim  s hidravlični sistem za dvig in spust zabojnika in  je prostorsko razdeljen na tri dele:

 • strojnica
 • tuširnica
 • laboratorij z opremo za meritve

Mobilni laboratorij: Mobilni biološki laboratorij

Mobilni biološki laboratorij je oblikovan, izdelan in opremljen tako, da omogoča identifikacijo bioloških agensov v okolju tretje varnostne stopnje (BSL3).

V mobilni biološki laboratorij je samozadosten z lastnim virom električne energije in z možnostjo priklopa na električno omrežje, vgrajeno ima veliko merilne, računalniške za posredno in neposredno dokazovanje mikroorganizmov in programske opreme. S tem je omogočena obdelava podatkov, oblikovanje poročil in posredovanje podatkov v telekomunikacijska omrežja.

Em.tronic, Slovenija

Mobilni biološki laboratorij je  je zabojnik z lastnim z hidravlični sistem za dvig in spust zabojnika in je  prostorsko razdeljen na tri dele:

 • strojnica
 • tuširnica
 • laboratorij z izolatorjem in merilnimi inštrumenti
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava