Skip to main content

Usposabljanje za boj

Velik del vojaške kariere posameznika, zaposlenega v Slovenski vojski, je namenjen posameznikovemu in skupinskemu izobraževanju, usposabljanju, urjenju in vajam. Slovenska vojska vsako leto načrtno napotuje posameznike in enote na različne vaje, terenska urjenja, programe, tečaje in druge dejavnosti. Tako pripadnice in pripadniki ohranjajo že pridobljeno znanje in skladno s trenutnimi potrebami, ki jih določajo varnostne razmere v ožji in širši okolici, pridobivajo novo.

Slovenska vojska ima skladno z Ustavo RS in Zakonom o obrambi nalogo oborožene obrambe Republike Slovenije, zato je njena glavna naloga v miru usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti. To je mogoče storiti le s skupinskim usposabljanjem in urjenjem na vajah, kar je opredeljeno v 37. členu Zakona o obrambi, potrjeno pa s sklepi Vlade RS in ukazi za delovanje Slovenske vojske.

Z usposabljanjem zagotavljamo ustrezno pripravljenost na obrambo Republike Slovenije, pripravljenost na sodelovanje v zaščiti in reševanju ter profesionalno izvrševanje obveznosti, ki jih v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami prevzema Vlada RS.

V Slovenski vojski sledimo maksimi, da je le kakovostno izobražen in usposobljen vojak varen, kompetenten ter zato visoko cenjen član skupnosti. Zato kot vojaška organizacija dajemo velik pomen funkcionalni profesionalizaciji in kompetentnosti, ki združuje izobraženost, usposobljenost, pripravljenost in motiviranost pripadnikov SV.

V RS je osrednje vadišče za izvajanje vaj Slovenske vojske OSVAD Postojna in je strateškega pomena za usposabljanje slovenske in zavezniških vojsk, ker:

  • omogoča kompleksno urjenje, ki je potrebno za učinkovito obrambo domovine, samostojno ali v okviru zavezništva;
  • je edino vadišče, ki omogoča kompleksne vaje v obsegu, potrebnem za preverjanje pripravljenosti SV za delo doma in v mednarodnem okolju;
  • je vadišče, zelo pomembno za uresničevanje bojnih in podpornih nalog, ki jih Slovenski vojski nalaga Vlada Republike Slovenije.

Slovenska vojska si prizadeva uporabljati vadišče in usposabljati na njem čim manj moteče za okoliško prebivalstvo ter upošteva tudi njihovo voljo in interese. Hkrati skrbimo za najvišje mogoče standarde vzdrževanja čistosti in izpolnjevanja vseh ekoloških predpisov.

Center za združeno usposabljanje, ki deluje pod Poveljstvom sil, je enota, katere poslanstvo je izvajanje usposabljanja in ocenjevanja usposobljenosti pripadnikov, poveljstev in enot Slovenske vojske. Najpomembnejša naloga centra je vodenje in upravljanje Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna.

Usposabljanje v Slovenski vojski po vojaški doktrini

Usposabljanje v poveljstvih in enotah poteka po metodi urjenja in zagotavljanja izurjenosti posameznikov, skupin, poveljstev in enot kot celote za opravljanje bistvenih nalog, ki izhajajo iz njihovega poslanstva. Obseg in vsebine nalog so tesno povezani s fazami operativnega cikla poveljstva ali enote. Podporo usposabljanju zagotavljajo institucije za bojno usposabljanje, simulacije in drugo.

Cilj vseh usposabljanj je doseganje standardov vojske, s čimer se razvija, vzdržuje in zagotavlja pripravljenost za delovanje. Pogoj za vzpostavitev takih okoliščin je, da usposabljanje poteka na podlagi takih standardov in v takih realističnih razmerah, ki so izziv in spodbudijo ter motivirajo vojake in poveljujoče. Realistično usposabljanje gradi sposobnost in zaupanje v razvijajoče se in prave veščine ter vzbuja odličnost z vzgajanjem pobude, pripravljenosti in vneme za učenje.

Usposabljanje je bojno usmerjeno.  Z načelom bojne usmerjenosti usposabljanja se zagotavlja, da so vsa usposabljanja v miru usmerjena v usposabljanje za opravljanje odrejenih in pričakovanih nalog v boju. Načelo bojne usmerjenosti vključuje načrtovanje, priprave, izvedbo in ocenjevanje usposobljenosti posameznika, poveljstva in enote na tak način, da je zagotovljeno, da se njeni pripadniki usposabljajo tako, kot da so v vojni oziroma v boju. Odločilen dejavnik pri upoštevanju tega načela je tudi razumevanje povezave med skupinskimi bistvenimi nalogami iz poslanstva in nalogami posameznika, ki podpirajo skupinske naloge.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava