Skip to main content

Sredozemsko morje

SREDOZEMSKO MORJE – Pomorska operacija EU Irini

Operacija je od leta 2015 del celovitega pristopa Evropske unije in mednarodne skupnosti k reševanju problematike tihotapljenja ljudi ter ilegalnih migracij v regiji. Hkrati je del širšega sodelovanja s strateškimi in regionalnimi partnerji pri celovitem obravnavanju strukturnih vzrokov za migracije v državah izvora. Glavni namen operacije je omejevati delovanje tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju.

Vlada Republike Slovenije je 6. julija in 20. septembra 2015 sprejela sklepa o sodelovanju Republike Slovenije v operaciji, s katerima je Slovenski vojski naložila pripravo za sodelovanje v operaciji EUNAVFOR MED, ki se je s prehodom v drugo fazo preimenovala v Sophio (po somalijski deklici, ki se je rodila na eni izmed ladij v operaciji). Ministrstvo za obrambo je 10. julija in 6. avgusta 2015 izdalo odredbi o oblikovanju slovenskega kontingenta. 

Na zasedanju Sveta za zunanje zadeve je bila sprejeta politična deklaracija o koncu operacije EU NAVFOR MED Sophia, ki se ji je tehnični mandat iztekel 31. marca 2020. Na istem zasedanju so z omenjeno politično deklaracijo sprejeli odločitev o oblikovanju nove vojaške operacije EU v Sredozemskem morju IRINI. Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije Slovenska vojska sodeluje tudi v novi operaciji IRINI v enakem obsegu kot v prejšnji operaciji EU NAVFOR MED Sophia. z dvema pripadnikoma v poveljstvu v Rimu. Sodelovanje v novi vojaški operaciji EU v Sredozemskem morju IRINI narekuje velik geostrateški pomen predvsem osrednje obale Severne Afrike (Libije) za varnost v Sredozemlju ter posledično Evrope in Slovenije. Sodelovanje bo pomembno tudi za nadaljnjo krepitev zmogljivosti mornariške komponente Slovenske vojske.

Svet je 20. marca 2023 sklenil podaljšati mandat vojaške operacije EU v okviru skupne varnostne in obrambne politike v Sredozemlju – EUNAVFOR MED IRINI, in sicer do 31. marca 2025.  Odločitev je bila sprejeta na podlagi strateškega pregleda operacije.

EGEJSKO MORJE - Pomorska operacija EGEJ

V začetku aprila 2024 je Slovenska vojska (SV) v Natovo pomorsko operacijo Egej napotila prvega pripadnika, ki bo delo opravljal v poveljstvu te operacije v Londonu. Gre za prvi del napotitve, ki bo v nadaljevanju vključeval še napotitev pripadnikov na vojaške ladje sodelujočih zavezniških držav, rotacije pa bodo sledile načrtom in zmožnostim SV ter potrebam in razvoju te Natove operacije.

Slovenska vojska pripadnike v misijo v Egejskem morju napotuje na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega 30. marca 2023. Sklep določa, da bodo pripadniki SV sodelovali pri mednarodnih prizadevanjih za soočanje s humanitarno krizo v Egejskem morju, izvajali obveščevalne, opazovalne, nadzorne ter izvidniške naloge v teritorialnih vodah Grčije in Turčije ter v mednarodnih vodah, ob upoštevanju mednarodnega prava oziroma pomorskega mednarodnega prava, sklenjenih sporazumov in nacionalne zakonodaje države gostiteljice.

Nato se je mednarodnim prizadevanjem soočanja z begunsko in migrantsko situacijo pridružil februarja 2016 na pobudo Nemčije, Grčije in Turčije. Z obveščanjem, opazovanjem in izvidovanjem sodeluje pri naporih zajezitve nezakonite trgovine z ljudmi in nezakonitih migracij. Pri tem sodeluje z agencijo za upravljanje meja Frontex, ob upoštevanju mednarodnega in pomorskega prava.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava