Skip to main content

30 let

30 LET PONOSNI NASE IN V PONOS SLOVENIJI

Mejniki v Slovenski vojski

28. september 1990

Skupščina Republike Slovenije sprejme ustavni dopolnili 96 in 97 k ustavi Republike Slovenije in s tem je bila pristojnost nad TO RS v miru in v primeru izrednih razmer prenešena na republiko predsedstvo. Predsedstvo Republike Slovenije imenuje majorja Janeza Slaparja za vršilca dolžnosti načelnika Republiškega štaba za TO.

4. oktober 1990

Načelnik RŠTO major Janez Slapar imenuje 7 poveljnikov pokrajinskih štabov TO in poveljnika 30. razvojne skupine(pozneje 1. specialna brigada MORiS). Manevrska struktura narodne zaščite je razformirana, večina njenih pripadnikov preide v TO.

31. oktober 1990

Imenovana projektna skupina za pripravo projekta Organiziranje usposabljanja rekrutov izven JLA v organizaciji republiških organov.

December 1990

Slovenske obrambne sile (TO RS) dobijo prvi kontingent orožja iz tujine - 40 pištol Beretta, 400 pušk Sar in 10 protioklepnih orožij Armbrust.

22. do 24. marec 1991

Izvedba mobilizacijsko-taktične vaje TO RS Premik 91.

29. marec 1991

Sprejet Zakon o obrambi in zaščiti, ki je urejal organizacijo, pripravljanje in delovanje obrambnega sistema v primeru ogrožanja svobode, neodvisnosti in zemeljske celovitosti Slovenije. Zakon je bil objavljen 6. aprila in začel veljati 14. aprila 1991.

15. april 1991

začetek izobraževanja in usposabljanja vojaških inštruktorjev 510. učnega centa Ig in 710. učnega centra Pekre v Izobraževalnem centru za obrambno usposabljanje v Poljčah na Gorenjskem.

17. april 1991

Sprejem zakona o vojaški dolžnosti, na podlagi katerega se začne prvič v slovenski zgodovini usposabljati lastna mirnodobna vojska (veljati začne 5. maja 1991).

18. april 1991

Skupščina Republike Slovenije sprejme Zakon o vojaški dolžnosti.

15. maj 1991

Začetek prvega mirnodobnega usposabljanja skupno 300 nabornikov 1. generacije Teritorialne obrambe RS (v 510. učnem centru Ig in 710. učnem centru Pekre).

2. junij 1991

Prisega 1. generacije nabornikov na služenju vojaškega roka  Teritorialne obrambe RS (v 510. učnem centru Ig in 710. učnem centru Pekre).

4. november 1991

Posvet v Poljčah z dogovorom, da se obdrži ime obrambnih sil Teritorialna obramba Republike Slovenije.

20. november 1991

V Cerkljah ob Krki vsi zaposleni v takratni slovenski vojski, torej Teritorialni obrambi slovesno prisežejo Republiki Sloveniji. Poveljniki TO pokrajin so od člana predsedstva Republike Slovenije Ivana Omana dobili prve bojne zastave.

16. december 1991

Imenovan prvi načelnik Šole za podčastnike - prva vojaška šola v samostojni Republiki Sloveniji.

1. februar 1993

Ustanovljeni Šola za častnike in Poveljniško-štabna šola.

30. marec 1994

Republika Slovenija se med prvimi vključi v program Partnerstva za mir, Slovenska vojska se začne intenzivneje vključevati v mednarodno okolje.

24. maj 1994

Dva pripadnika TO RS (slovenske vojske) prispeta na Dunaj na priprave za sodelovanje na mirovni operaciji pod okriljem OVSE v Gorskem Karabahu. Zaradi varnostnih incidentov med sprtima stranema je bila misija odpovedana.

1994 december

Sprejem Zakona o obrambi in sprejem Zakona o sredstvih za zagotavljanje temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 – 2007.

1995

Uradno preimenovanje Teritorialne obrambe v Slovensko vojsko.

27. maj 1996

Začetek delovanja 10. bataljona za mednarodno sodelovanje.

14. maj 1997

Začetek sodelovanja Slovenske vojske v mirovnih operacijah. Pripadniki Slovenske vojske so prvič napoteni na mirovno operacijo in sicer v Albanijo - ALBA SUNRISE, prisotni do 27. julija 1997.

22. junij 1998

Ustanovitev 1. brigade Slovenske vojske.

30. junij 1998

Z izročitvijo bojnih zastav uradni začetek delovanja operativnih poveljstev SV.

20. november do 2. december 1998

Na Dolenjskem, Kozjanskem in v Posavju je potekala vojaška vaja članic Nato in Slovenske vojske Cooperative Adventure Exchange (CAE 98), prvič s izvajala Nato vaja izven ozemlja držav članic Nato.

6. januar 2003

S preoblikovanjem Generalštaba SV in treh operativnih poveljstev prične delovati Poveljstvo sil Slovenske vojske, ki prevzame operativno vodenje in delovanje.

2003

Spremenjen Zakon o vojaški dolžnosti, opuščene nekatere sestavine vojaške dolžnosti v miru, odprava naborniškega sistema in uvedba poklicne vojske.

29. marec 2004

Vstop Slovenije v Nato, sprememba Zakona o obrambi, ki je dala pravni okvir članstvu v Zavezništvu.

1. maj 2004

Vstop Slovenije v Evropsko unijo.

1. junij 2006

Priprava in sprejem Vojaške doktrine in preoblikovanje Centra vojaških šol v Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

2007

Sprejem Zakona o službi v Slovenski vojski. Prvi prevzem lastnega območja odgovornosti in poveljevanje drugim vojskam zavezništva (Kosovo).

1. januar 2013

Združitev Generalštaba Slovenske vojske s Poveljstvom sil SV in Centrom za doktrino in razvoj. 

13. do 15. maj 2013

V sklopu transformacije Slovenske vojske: Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje se transformira v Center vojaških šol, v 1. brigadi SV se 10. pehotni bataljon in 132. gorski bataljon transformirata v 10. pehotni in 132. gorski polk, v 72. brigadi SV se 20. pehotni bataljon, 74. oklepno mehanizirani bataljon transformirata v 20. in 74. pehotna polka; v 1. in 72. brigadi začneta delovati rodovska bataljona in jeseni Teritorialna polka.

Oktober 2015

Vključitev Slovenske vojske v ukrepe ob begunski krizi.

12. maj 2017

V vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki se vzpostavi delovanje Poveljstva sil SV.

2020

Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi – ureditev položaja vojaka po 45. letu in Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026.

24. april 2020

Na Kočevskem se začne vojaška vaja Preskok 2020.

19. junij 2020

Z vojaško parado se je v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki zaključila vojaška vaja Preskok 2020, na kateri je neposredno sodelovalo 2500, posredno pa kar 3500 pripadnikov Slovenske vojske.

2021

Uvedba enotne vstopne točke za vstop v Slovensko vojsko na podlagi prostovoljnega služenja vojaškega roka.

 

(uredil: major Zvezdan Marković)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava