Skip to main content

Pripadnice in pripadniki

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske morajo biti vedno na prvem mestu, saj so najpomembnejši člen organizacije in obrambe domovine, zato Slovenska vojska namenja veliko pozornost spoštovanju dostojanstva, celostni skrbi za pripadnice in pripadnike, vzpostavitvi organizacijske klime ter zagotavljanju dobrih delovnih razmer, avtonomnosti in ustvarjalnosti.

Tako se krepita samozavest posameznika in timski duh ter se dviguje ugled enote in s tem tudi Slovenske vojske.

Kako pomemben in odločilen gradnik Slovenske vojske so njene pripadnice in pripadniki, je povedal načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš, ko je svojo predstavitev Poročila o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2020 strnil z besedami:

Po Zakonu o službi v Slovenski vojski je pripadnik ali pripadnica Slovenske vojske vojaška ali civilna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje vojaške službe oziroma delo v Slovenski vojski, ter vojaška ali civilna oseba, ki se je zaposlila v vojski pred 14. januarjem 1995, vključno s pripadnikom rezervne sestave, kadar je vpoklican v vojaško službo.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava