Skip to main content

Močno zavezništvo

DOMA V EVROPI - VARNI V NATU

S tem geslom, ki velja še danes, so prebivalci in prebivalke Republike Slovenije 23. marca 2003 na referendumu soglasno sprejeli odločitev za vstop v Nato in EU. Slovenija je 29. marca 2004 postala članica Severnoatlantskega zavezništva, od 1. maja 2004 je tudi polnopravna članica EU. Vključitev v zavezništvo je Sloveniji prinesla predvsem stabilno varnostno in politično okolje ter Slovenski vojski novo razsežnost delovanja. Na drugi strani pa je Nato dobil verodostojnega partnerja, s katerim lahko deli breme. Republika Slovenija se brani z lastnimi silami in po načelu kolektivne obrambe, ki jo opredeljuje 5. člen Washingtonske pogodbe, da napad na eno državo ali več držav članic pomeni napad na vse države članice.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V OKVIRU EU

Zaradi novih oblik tveganj in groženj v EU in svetu se krepi sodelovanje držav pri skupni zunanji in varnostni politiki EU, da bi uspešno zaščitili skupne vrednote in interese ter izboljšali svojo varnost. EU oblikuje skupno varnostno in obrambno politiko, ki določa temelje za delovanje politične in vojaške strukture znotraj EU ter za vojaške in civilne misije in operacije v tujini. Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko določa pet prednostnih nalog, in sicer krepitev varnosti in obrambe EU, vlaganje v odpornost držav in družb vzhodno in južno od EU, oblikovanje integriranega pristopa do konfliktov in kriz, spodbujanje in podpiranje regionalnega sodelovanja ter utrditev mednarodnega reda, ki temelji na mednarodnem pravu. EU nima stalne vojaške strukture, temveč države članice zagotavljajo vojaške in druge zmogljivosti v skupnih operacijah.

NATOVA KOLEKTIVNA OBRAMBA

Polnopravno članstvo v vojaško političnem zavezništvu, Natu je strateški cilj, ki si ga je RS zastavila že ob osamosvojitvi. Slovenija je postala članica Nata 29. marca 2004, po suvereni odločitvi prebivalk in prebivalcev RS.

Za članstvo smo si prizadevali zaradi temeljnih vrednot zavezništva, svojih strateških nacionalnovarnostnih interesov. Članstvo je okrepilo našo varnost in prispevalo k našemu dolgoročnemu razvoju. Slovenijo je umestilo v politični in varnostni okvir najrazvitejših zahodnih držav ter utrdilo njeno mednarodno identiteto kot kredibilne, demokratične, miroljubne in povezovalne države.

Nato nudi v okviru odvračanja in kolektivne obrambe temeljni okvir za zagotavljanje nacionalne varnosti naše države.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava