Skip to main content

V koraku s časom za izzive prihodnosti

Cilj razvoja in posodabljanja Slovenske vojske je doseči ustrezno odzivnost na vse morebitne grožnje, vzpostaviti ustrezno veliko, sodobno opremljeno in oboroženo, učinkovito in strokovno vojsko. Prilagajanje Slovenske vojske bo usmerjeno v zagotovitev njene sposobnosti za avtonomno delovanje in za sodelovanje v mednarodnih varnostnih povezavah ter v oblikovanje mednarodno primerljivih vojaških enot znotraj njenih glavnih obrambnih sil.

Slovenska vojska mora biti  sposobna reagirati na sodobne varnostne grožnje in izzive. Razvijati se mora tako, da bo zagotavljala nacionalno obrambo in da bo Republiki Sloveniji omogočila enakopravno članstvo v evroatlantskih in evropskih varnostno-obrambnih povezavah.

Z načrtovanimi spremembami, ki morajo biti tudi ustrezno materialno podprte, se bosta zagotavljali prepoznavnost in primerljivost Slovenske vojske z drugimi zahodnoevropskimi vojskami. To velja predvsem za sile za hitro posredovanje in del glavnih obrambnih sil, zlasti tistih, ki jih mora Republika Slovenija pripraviti za sodelovanje v skupnih dejavnostih z drugimi oboroženimi silami.

Slovenski vojak je bojevnik 21. stoletja – visoko usposobljen, opremljen in pripravljen na delovanje v najtežjih razmerah. Človek je v središču delovanja Slovenske vojske, je ključni element njenega bojnega karakterja in najpomembnejši gradnik vojaške organizacije. Zato bodo slovenski vojaki vedno opremljeni z najsodobnejšo opremo, ki jo ponuja trg, izdelano iz kakovostnih materialov, ki nudijo ustrezno zaščito v vseh pogojih. Investicije v sodobno oborožitev in opremo Slovenske vojske med drugim omogočajo dvig bojne moči, varnejše, učinkovitejše izvajanje predpisanih nalog, preživetje in razvoj pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske.

Bojevnik 21. stoletja in zmogljivosti Slovenske vojske se gradijo na izkušnjah iz preteklosti in s pogledom v prihodnost.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava