Skip to main content

Boj proti nasprotniku

Glavni namen sil za bojevanje je, da z ognjeno močjo in manevrom v neposrednem spopadu porazijo nasprotnika. V sile za bojevanjena kopnem sodijo oklepne enote, pehotne enote in enote za specialno delovanje. Delovanje v zraku in podporo iz zraka zagotavlja polk vojaškega letalstva, na morju pa deluje mornariški divizion. Sile za bojno podporo so namenjene zagotavljanju ognjene in operativne podpore silam za bojevanje. Sile so organizirane v brigadnih strukturah in samostojnih enotah pri Poveljstvu sil Slovenske vojske. Vedno večjo pozornost Slovenska vojska namenja izgradnji zmogljivosti za delovanje v virtualni in spoznavni dimenziji bojevanja proti nasprotniku.

Motorizirani bataljon je temeljna enota, namenjena za bojno delovanje v nacionalni in kolektivni obrambi ter za izvajanje operacij za podporo miru. Oklepni in oklepno - mehanizirani bataljon sta nosilca manevrskega bojevanja.  Gorski bataljon je bojna enota, namenjena predvsem za protipehotno delovanje v visokogorju. Enota za specialno bojevanje je bojna enota, namenjena izvidovanju, iskanju in reševanju ter izvajanju drugih oblik specialnega bojevanja. Organizacijsko lahko deluje kot samostojna ali pridodana enota.

Bojno delovanje podpirajo sile za bojno podporo. Namenjene so zagotavljanju ognjene in operativne podpore silam za bojevanje. V sile za bojno podporo sodijo inženirske enote, artilerijske enote, obveščevalne in izvidniške enote, enote radiološke, kemične in biološke obrambe, enote zračne obrambe, enote za elektronsko bojevanje, mornariške enote, enote vojaške policije in letalske enote.

Sile za zagotovitev delovanja so namenjene zagotavljanju možnosti za delovanje in ohranjanju vzdržljivosti sil. V sile za zagotovitev delovanja sodijo logistične enote, enote za zračni transport, letalske in mornariške baze ter zdravstvene enote.

Sile za podporo poveljevanja so namenjene podpori funkcij poveljevanja. V te sile sodijo poveljniške enote, enote za zveze in enote za nadzor zračnega prostora.

Zmogljivosti za delovanje Slovenske vojske v informacijskem okolju in kibernetskem prostoru bodo usmerjene v izgradnjo enot za kibernetsko in nekinetično delovanje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava