Skip to main content

Ohranjanje miru

Mir ni samoumevna dobrina. Sodobni varnostni trendi kažejo na dejstvo, da so države, tudi Republika Slovenija, vedno bolj izpostavljene velikim varnostnim tveganjem in grožnjam, ki se pojavljajo v različnih hibridnih oblikah informacijsko-kibernetskih groženj, obveščevalne dejavnosti, posrednih in neposrednih vojaških groženj, terorizma in nasilnega ekstremizma, nedovoljenih dejavnosti in nezakonitih migracij ipd. Za odzivanje na take vire ogrožanja in uspešno zagotavljanje nacionalne varnosti je pomembno imeti sodobno vojaško organizacijo, ki bo varnost sposobna zagotavljati samostojno ali v zavezništvu.

Mir temelji na spoštovanju in ohranjanju demokracije ter načel pravne države. Hitre spremembe razmer v mednarodni skupnosti prinašajo varnostne izzive in tveganja, na katere se lahko uspešno odzivamo s sodobno nacionalno vojsko in v okviru Natove kolektivne obrambe in skupne EU obrambnovarnostne politike.

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske delujejo tako v domovini kot po svetu. V tujini njeni pripadniki opravljajo naloge na mednarodnih operacija in misijah, v vojaških predstavništvih, Natovi poveljniški strukturi in strukturi sil ter v okviru uresničevanja skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije, mednarodnih organizacijah in organih ter večnacionalnih poveljstvih oziroma štabih. Republika Slovenija je dejavna v mednarodnih operacijah in na misijah vseh vrst, v operacijah kriznega odzivanja, na mednarodnih civilnih misijah in v mednarodnih reševalnih operacijah.

S sodelovanjem v mednarodnih operacijah in na misijah izpolnjujemo obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v različnih organizacijah in obveze pravične delitve bremen, hkrati pa zagotavljamo varnost lastne države.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava