Skip to main content

Načelnik Generalštaba

Načelnik Generalštaba SV generalpodpolkovnik Robert Glavaš

Življenjepis

 • Generalpodpolkovnik Robert Glavaš se je rodil leta 1962. V Slovenski vojski je zaposlen od leta 1991. Na Fakulteti za pomorstvo in promet je opravil specializacijo iz prometnih ved.
 • Predhodna zaposlitev: Galvanska oprema, Podgrad

Dolžnosti v SV:

 • načelnik Generalštaba SV,
 • namestnik načelnika Generalštaba SV,
 • poveljnik 1. brigade SV,
 • namestnik poveljnika 1. brigade SV,
 • načelnik sektorja za izobraževanje, usposabljanje in vaje v Združenem poveljstvu sil Nata v Neaplju (JFCNP/DCOS PLANS/TREX Branch Head) – 3 leta,
 • poveljnik Centra za bojno usposabljanje,
 • načelnik sektorja J/G 3/5/7 na Poveljstvu sil SV,
 • poveljnik Združenega operativnega centra,
 • namestnik načelnika sektorja J3 na Generalštabu SV,
 • načelnik štaba 1. brigade SV,
 • poveljnik 10. motoriziranega bataljona,
 • namestnik poveljnika 10. motoriziranega bataljona,
 • poveljnik 142. učnega bataljona pehote Ilirska Bistrica,
 • poveljnik bataljona 2/42. brigade SV Ilirska Bistrica,
 • načelnik sektorja S 3/7 v 1/42. brigadi SV Ilirska Bistrica,
 • poveljnik čete – 1/42. brigada SV Ilirska Bistrica,
 • poveljnik voda – 410. učni center Postojna,
 • 1991 – 4. pokrajinski štab TO.

Misije

 • namestnik načelnika štaba za podporo v Pokrajinskem poveljstvu sil Kfor-Zahod na Kosovu,
 • poveljnik slovenskega kontingenta Isaf v Afganistanu in mentor poveljnika 207. korpusa afganistanske vojske.

Pridobljene izkušnje

 • delo na taktični, operativni in strateški ravni doma in v tujini,
 • vodenje različnih Natovih odborov, povezanih z vajami in usposabljanjem,
 • razvoj Natovih NRF- in VJTF-vaj (MTEP) ter njihova implementacija v globalni koncept Rapid Action Plan (RAP)/Assurance Measures,
 • član Natovega usmerjevalnega odbora NRF-kopenskih sil,
 • član Natovega usmerjevalnega odbora vojaškega usposabljanja in vaj enot,
 • predsednik usmerjevalnega odbora Nato CIMIC centra odličnosti v Haagu (CCOE),
 • različne izkušnje iz vodenja in poveljevanja enotam/sektorjem tako v domačem kakor tudi v mednarodnem okolju,
 • vodenje Road maps za razvoj sil EU s področja hitro odzivnih sil EU in bojnih skupin EU,
 • priprava in vodenje EXCON za Natove NRF-in VJTF-vaje,
 • izkušnje, pridobljene na misijah na Kosovu in v Afganistanu.

Vaje

 • Pivka '91,
 • Drava '96,
 • SKOK '04,
 • Cooperative Associate '03 (CPX vaja Bolgarija),
 • Viking '05,
 • Sokolji udar '06 (certifikacijska vaja 10. MOTB Varpalota),
 • Saber Juncture '12 – namestnik EXCON,
 • Naples Dark (JFCNP CPX) – vodja EXCON,
 • Trident Juncture – vodja validacijske skupine JFCNP,
 • Naples Journey (JFCNP CPX) – vodja vaje,
 • Trident Joust (JFCNP continuation exercise, deployment ROM, BLG) – vodja EXCON,
 • Trident Jaguar (certifikacijska vaja za nemško-nizozemski korpus ter NRDC ITA) – vodja vaje,
 • Table Top Exercise – vodja vaje,
 • Dacian Lynx – certifikacijska vaja MND SE Romunija – vodja EXCEN.

Vojaška usposabljanja

 • tečaj za poveljnike čet,
 • tečaj za poveljnike bataljonov,
 • višji štabni tečaj,
 • generalštabni tečaj,
 • NATO Staff Procedures Course,
 • Combined Joint Task Force Headquarters Course,
 • NATO Peace Support Operation Course,
 • Combat Readiness Evaluation Course,
 • NATO SOF seminar: The New Strategic Context,
 • Asymmetric Threats and Force Protection Seminar,
 • NATO Orientation Course,
 • Legal Aspects of Combating Terrorism Course, COIN Course,
 • C/IED Course,
 • NATO Exercise Planning Course.

Medalje in priznanja

 • srebrna medalja generala Maistra,
 • bronasta medalja generala Maistra,
 • srebrna medalja SV,
 • bronasta medalja SV,
 • medalja Peace Keeping KFOR,
 • medalja Non article five ISAF,
 • bronasta plaketa SV,
 • medalja II. stopnje 1. BR,
 • srebrna plaketa 10. MOTB,
 • medalja Predsedovanje EU,
 • medalja italijanske vojske za sodelovanje (Italian medal for cooperation),
 • medalja Združenega štaba italijanske vojske vojske za zasluge (Italian Decoration of Honor of the Joint staff of the Defence). 

Generalpodpolkovnik Glavaš z družino živi v Ilirski Bistrici.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava