Skip to main content

Zaščita, reševanje, pomoč in podpora

ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ

Pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči poleg državljanske prostovoljne pomoči in sil za zaščito, reševanje in pomoč sodeluje tudi Slovenska vojska, skladno z nalogami, ki izhajajo iz 37. člena Zakona o obrambi, kamor spada tudi sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah.

Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi in glede na svojo organizacijo ter opremljenost sodeluje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. S svojimi dejavnostmi uspešno podpira sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem z letalskimi enotami v okviru reševalnih akcij in gašenja požarov, enotami za RKB-zaščito, inženirskimi enotami, zdravstveno službo in drugimi enotami, če niso angažirane pri opravljanju obrambnih nalog, skupaj z drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč, pri iskanju in reševanju iz zraka, na morju in na kopnem ter pri evakuaciji slovenskih državljanov, ki so neposredno ogroženi v drugi državi.

O sodelovanju vojske pri zaščiti in reševanju odloča Vlada RS, v nujnih primerih pa minister na predlog poveljnika Civilne zaščite RS oziroma načelnik Generalštaba SV po pooblastilu ministra. 

Dežurni v zraku

Sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči je del nalog 15. polka vojaškega letalstva. Za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP) je odgovorno Ministrstvo za zdravje, za izvajalca pa je Vlada RS s sklepom določila SV in Policijo. Za nujne intervencije, medbolnišnične prevoze, prevoze inkubatorjev in reševanje v gorah sta lahko vsak dan za polet v 15 minutah pripravljena dva helikopterja Slovenske vojske. Za nujne prevoze organov za presaditev na območju Evrope je zagotavljena dežurna posadka letala Falcon 2000 EX.

Pomoč pri naravnih in drugih nesrečah

Slovenska vojska skladno z zakonskimi predpisi zagotavlja pomoč drugim državnim organom ob naravnih in drugih nesrečah na predlog oziroma zahtevo Civilne zaščite. 

Sodeluje z vsemi razpoložljivimi silami, ki so ustrezno popolnjene z viri in namensko uporabne. Večinoma se za pomoč uporabljajo pehotne enote in moduli bataljonske bojne skupine, pa tudi mornariški divizion s svojimi zmogljivostmi, predvsem pri iskanju in reševanju na morju ter pri ekoloških nesrečah na morju.

Več o drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč na https://www.gov.si/teme/sile-za-zascito-in-resevanje/.

PODPORA IN SODELOVANJE

Slovenska vojska lahko v skladu s 37. členom Zakona o obrambi in 24. členom Zakona o službi v SV ter ustreznimi načrti sodeluje s policijo pri varovanju državne meje, določenih objektov ali območij ter opravljanju drugih nalog oziroma pomaga drugim državnim organom v okviru svojih zmogljivosti.

Sodelovanje s Policijo pri širšem varovanju državne meje

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 17. oktobra 2015 Slovenska vojska sodeluje s Policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja ter pri varovanju določenih objektov in območij. 

Slovenska vojska je v reševanje migrantskega vprašanja vključena od 16. septembra 2015, ko je Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela pomagati pri zagotavljanju prevozov, oskrbi in varovanju sprejemnih in nastanitvenih centrov, deratiziraciji in dezinfekciji ter pripravi in delitvi toplih obrokov in pijače. Po odločitvi Vlade RS od oktobra 2015 SV podpira tudi Ministrstvo za notranje zadeve. Sprva so pripadnice in pripadniki SV v mešanih patruljah s Policijo na območjih posameznih policijskih uprav sodelovali pri širšem varovanju državne meje, nato so s Policijo sodelovali pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir, od oktobra 2018 pa SV podpira Policijo tudi z opazovanjem širšega območja državne meje. Skupno je SV od začetka migrantske krize do januarja 2019 na naloge, povezane z reševanjem migrantskega vprašanja, pripadnice in pripadnike napotila skoraj 137.000-krat, skupno so prevozili več kot 4,4 milijona kilometrov, pripravili in razdelili skoraj 200.000 obrokov hrane in pijače, skladno z navodili Policije pa postavili in vzdrževali okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir. Pri nadzoru državne meje pripadniki SV v povprečju na dan prevozijo približno 4000 kilometrov.

Podpora Slovenske vojske pri obvladovanju epidemije COVID-19

Slovenska vojska zagotavlja skladno z aktiviranim Državnim načrtom zaščite in reševanja od 13. marca različne zmogljivosti, s katerimi podpira skupna prizadevanja za omejitev širjenja COVIDA-19.

Veterinarska enota preventivno razkužuje prostore in opremo ob menjavah pripadnikov ter razkužuje zdravstvene in javne ustanove. Logistične enote zagotavljajo prevoze s tovornimi vozili in avtobusi ter vsak dan tople obroke za zunanje ustanove. Vojaška zdravstvena enota opravlja preventivne oziroma hitre preglede državljanov Republike Slovenije, ki se vračajo iz tujine. V Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani so postavili mobilno bolnišnico Role 2, ki je nastanitveno operativna. V laboratoriju za jedrsko, radiološko, kemijsko in biološko obrambo pa so vzpostavili mobilni biološki laboratorij, v katerem lahko jemljejo brise. Letalstvo Slovenske vojske s svojimi zmogljivosti zagotavlja zračni prevoz državljanov Republike Slovenije iz tujine in tovora z zaščitno ter medicinsko opremo.

Dnevno število sodelujočih pripadnikov, ki podpirajo skupna prizadevanja za omejitev širjenja COVIDA-19 v času razglašene epidemije, je približno 50. Tako je bilo v prvem valu  vključenih več kot 900 pripadnikov. Slovenska vojska podpira druga ministrstva pri preprečevanju širjenja novega virusa in se vsak dan odziva na njihove zahtevke. V drugi polovici marca je s svojimi zmogljivostmi v podporo omejitve širjenja virusa z vojaškimi vozili prevozila približno 30.000 kilometrov, z letalom Turbolet L-410 izvedla štiri lete, zdravstveno pregledala nekaj več kot tisoč oseb in pripravila 225 toplih obrokov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava