Skip to main content

Zaščita, reševanje, pomoč in podpora

ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ

Pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči poleg državljanske prostovoljne pomoči in sil za zaščito, reševanje in pomoč sodeluje tudi Slovenska vojska, skladno z nalogami, ki izhajajo iz 37. člena Zakona o obrambi, kamor spada tudi sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah.

Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi in glede na svojo organizacijo ter opremljenost sodeluje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. S svojimi dejavnostmi uspešno podpira sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem z letalskimi enotami v okviru reševalnih akcij in gašenja požarov, enotami za RKB-zaščito, inženirskimi enotami, zdravstveno službo in drugimi enotami, če niso angažirane pri opravljanju obrambnih nalog, skupaj z drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč, pri iskanju in reševanju iz zraka, na morju in na kopnem ter pri evakuaciji slovenskih državljanov, ki so neposredno ogroženi v drugi državi.

O sodelovanju vojske pri zaščiti in reševanju odloča Vlada RS, v nujnih primerih pa minister na predlog poveljnika Civilne zaščite RS oziroma načelnik Generalštaba SV po pooblastilu ministra. 

Dežurni v zraku

Sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči je del nalog 15. polka vojaškega letalstva. Za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP) je odgovorno Ministrstvo za zdravje, za izvajalca pa je Vlada RS s sklepom določila SV in Policijo. Za nujne intervencije, medbolnišnične prevoze, prevoze inkubatorjev in reševanje v gorah sta lahko vsak dan za polet v 15 minutah pripravljena dva helikopterja Slovenske vojske. Za nujne prevoze organov za presaditev na območju Evrope je zagotavljena dežurna posadka letala Falcon 2000 EX.

Pomoč pri naravnih in drugih nesrečah

Slovenska vojska skladno z zakonskimi predpisi zagotavlja pomoč drugim državnim organom ob naravnih in drugih nesrečah na predlog oziroma zahtevo Civilne zaščite. 

Sodeluje z vsemi razpoložljivimi silami, ki so ustrezno popolnjene z viri in namensko uporabne. Večinoma se za pomoč uporabljajo pehotne enote in moduli bataljonske bojne skupine, pa tudi mornariški divizion s svojimi zmogljivostmi, predvsem pri iskanju in reševanju na morju ter pri ekoloških nesrečah na morju.

Več o drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč na https://www.gov.si/teme/sile-za-zascito-in-resevanje/.

PODPORA IN SODELOVANJE

Slovenska vojska lahko v skladu s 37. členom Zakona o obrambi in 24. členom Zakona o službi v SV ter ustreznimi načrti sodeluje s policijo pri varovanju državne meje, določenih objektov ali območij ter opravljanju drugih nalog oziroma pomaga drugim državnim organom v okviru svojih zmogljivosti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava