Skip to main content

Šola za podčastnike

Kandidati za podčastnike so navadno izbrani izmed vojakov, ki so po predpisanih standardih, prizadevanju in izpolnjevanju zahtev službe med najboljšimi. Kandidati za podčastniško šolo morajo imeti peto stopnjo izobrazbe, vodstvene sposobnosti in vojaški čin najmanj desetnik, navadno se zahteva tudi končan tečaj za vodje skupin.

Po uspešno opravljenem podčastniškem šolanju kandidati pridobijo prvi podčastniški čin (vodnik) in so razporejeni na prvo podčastniško dolžnost (poveljnik oddelka). Kot podčastniki imajo možnost razvoja na operativni, štabni in strokovno-specialistični smeri.

Skladno z Doktrino vojaškega izobraževanja in usposabljanja (2013) vključuje podčastniško šolanje pet kariernih podčastniških programov, ki so pogoj za napredovanje v podčastniškem činu:

  • Program splošnega VIU kandidatov za podčastnike je enoten za vse kandidate za podčastnike. Izvaja se v vojaški šoli. Namenjen je pridobivanju splošnega znanja in splošne izurjenosti za vodenje skupine in oddelka. Je podlaga za pridobitev splošnega VED podčastnik in čina vodnik.
  • Program specialističnega VIU za podčastnike se izvaja v enotah. Specialistični VIU se mora končati najpozneje v enem letu po koncu splošnega VIU. Uspešno opravljen program zagotavlja pridobitev osnovnega VED podčastnik rodu, službe oziroma funkcionalnega področja in poklica podčastnik.
  • Program za štabne in enotovne podčastnike ter podčastnike specialiste je program prve nadaljevalne ravni. Namenjen je nadgradnji strokovnega znanja, s poudarkom na pridobivanju ključnih kvalifikacij in kompetenc za dolžnosti nižjega enotovnega ali nižjega štabnega podčastnika ter podčastnika specialista. Program je lahko organiziran tako, da omogoča pridobivanje kreditnih točk na višješolskem izobraževanju.
  • Program višjega tečaja za podčastnike je program prve nadaljevalne ravni in je namenjen pridobivanju vojaškega znanja in kompetenc za opravljanje dolžnosti v rangu višjega podčastnika. Program se izvaja kot vojaški modul v povezavi z višješolskimi izobraževalnimi programi doma ali v tujini.
  • Program visokega tečaja za podčastnike je program druge nadaljevalne ravni in je namenjen pridobivanju znanja in kompetenc za delo podčastnika na strateški ravni, vodenje programov VIU podčastnikov ter vodenje podčastniškega zbora znotraj enot operativne in strateške ravni ter podčastniškega zbora v celoti. Program je oblikovan tako, da zagotavlja pridobivanje kreditnih točk na prvi bolonjski stopnji.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava