Skip to main content

Insignija

Splošno o vojaških oznakah

Slovenska vojska pozna vrste oznak:

  • oznake činov,
  • položajne oznake,
  • oznake pripadnosti poveljstvom, enotam in zavodom,
  • oznake rodov, služb, specialnosti in vojaških šol ter
  • pesmi poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske.

Oznaka pripadnosti Slovenski vojski

Oznaka pripadnosti Slovenski vojski je znak Slovenske vojske in hkrati razpoznavni znak pripadnikov Slovenske vojske skladno z določbami mednarodnega vojnega prava.

Z oznako pripadnosti Slovenski vojski se lahko označujejo tudi vozila, plovila ter sedeži poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske.

 

Zastava Slovenske vojske

Zastava Slovenske vojske je geometrijsko, likovno in barvno enaka,   kot je državna zastava, brez državnega grba.

Bojne zastave poveljstev in enot Slovenske vojske so po obliki in barvah ter oznaki pripadnosti enake kot je zastava Slovenske vojske. Nad znakom Slovenske vojske je številčna oznaka poveljstva ali enote, pod znakom pa polkrožni napis, ki vsebuje ime poveljstva ali enote.

Himna Slovenske vojske

Himna Slovenske vojske je pesem »Naprej zastave slave« pesnika Simona Jenka v glasbeni priredbi skladatelja Davorina Jenka. Izvaja se ob vojaških slovesnostih in sicer za državno himno.

SLOVESNA PRISEGA

"Slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, suverenost, svobodo in ozemeljsko celovitost moje domovine, Republike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal svoje dolžnosti pri njeni obrambi!"

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava