Skip to main content

POPLAVE 2023

Ena izmed nalog Slovenske vojske, opredeljenih v 37. členu Zakona o obrambi je, da »ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo sodeluje pri zaščiti in reševanju«. V nadaljevanju Zakon določa, da o sodelovanju vojske pri zaščiti in reševanju odloča vlada, v nujnih primerih pa minister na predlog poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije oziroma načelnik generalštaba po pooblastilu ministra.

V primeru poplav 2023 je poveljnik Civilne zaščite RS predlagal pripravljenost pripadnikov Slovenske vojske (okrepljene čete s potrebnimi sredstvi in opremo) 3. avgusta 2023. Istega dne je Generalštab z ukazom odredil pripravljenost pripadnikov Slovenske vojske za hitro in učinkovito pomoč, ki se vedno izvaja skladno z zahtevami Civilne zaščite. Slovenska vojska je začela delovanje po načrtu Vihra, ki med drugim opredeljuje postopke, razpoložljive sile in sredstva ter varnostne ukrepe za delovanje vojske v tovrstnih primerih.

Naslednji dan je poveljnik Civilne zaščite izdal sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, Slovenska vojska pa je izvedla vse potrebne postopke in začela z reševanjem in odpravljanjem posledic poplav skladno z zahtevki pristojne Uprave RS za zaščito in reševanje. Helikopterske posadke so reševale od 4.  avgusta naprej. Že isti dan je na poplavljenih območjih pomagalo okrog 100 pripadnikov z različno opremo, njihovo število je naslednje dni naraščalo skladno z zahtevami Civilne zaščite do okrog 600 pripadnikov z različno opremo, tehniko in sredstvi, ki so dnevno pomagali na prizadetih območjih po Sloveniji.

Slovenska vojska v miru, v podporo zaščiti in reševanju ne more delovati samostojno ampak deljuje vedno skladno z zahtevki in aktivavcijo Civilne zaščite.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava