Skip to main content

Namestnik načelnika Generalštaba

Namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Življenjepis

Brigadir Franc Koračin se je rodil 27. marca 1966 v Murski Soboti. V čin brigadirja je bil povišan v letu 2015.

Izobraževanja

1989 Vojaška akademija – smer inženirstvo, častnik

1999 Poveljniško-štabna šola: Višji štabni tečaj 

2008 Poveljniško-štabna šola: Generalštabno vojaško izobraževanje in usposabljanje

 

Dolžnosti v SV

1989-1991 Rezervni pripadnik TO, poveljnik protidiverzantskega voda/posebnega voda 73. območni štab TO 

1991-1992 Poveljnik oddelka v vodu stalne sestave 73. območni štab TO                            

1992-1993 Poveljnik pehotnega voda v  1. pehotnem bataljonu 72. brigade

1993-1996 Poveljnik poveljniške čete 1. pehotnega bataljona 72. brigade                                   

1996-1998 Pomočnik za operativne zadeve 1. pehotnega bataljona 72. brigade

1998-2001 Namestnik poveljnika 1. pehotnega bataljona 72. brigade

2001-2004 Poveljnik 172. učnega bataljona pehote in poveljnik Vojašnice Ptuj

2004-2009 Poveljnik 670. poveljniško logističnega bataljona SV in poveljnik Vojašnice SB

2009-2009 Načelni sektorja G4/PDRIU

2009-2011 Namestnik načelnika sektorja G4, Načelnik sektorja G4/ Poveljstvo sil                

2011-2011 Načelnik oddelka v J4/GŠSV

2011- 2012 Namestnik poveljnika 1. brigade in poveljnik lahke bataljonske bojne skupine

2012-2018 Poveljnik 72. brigade Slovenske vojske in poveljnik VGM

2018-2019 Pomočnik načelnika GŠSV

2019-2022 Namestnik poveljnik sil SV in poveljnik VIC

2022    Namestnik načelnika GŠSV

MEDNARODNO OKOLJE

  • 2012 Namestnik poveljnika EU brigade, vodja kontingenta SV v EU brigadi.
  • 2012 Vodja MVV »ADRIATIC STRIKE 2012« (prva vaja »AS« )
  • 2014 Namestnik vodje MVV »CLEVERT FERRET 2014 «
  • 2016 CO-DIRECTOR MVV »IR-16«

Priznanja

Spominski bojni znak Gornja Radgona

Spominski znak Obranili domovino 1991

Bronasta medalja Generala Maistra z meči                                                                           

Srebrna medalja Generala Maistra                                                                                                                                                     

Bronasta medalja Slovenske vojske                                                                                    

Srebrna medalja Slovenske vojske

Zlata medalja Slovenske vojske                                                                                                                            

Zlato, srebrno in bronasto priznanje NGŠSV                                                                                                                     

Zlat, srebrni in bronasti meč poveljstva sil                                                                                                                    

Medalja I., II., III. stopnje 1. brigade                                                                                                  

Srebrna medalja 72. brigade                                                                                                      

Zlata medalja 670. poveljniško logističnega bataljona                                                                

Zlata, srebrna in bronasta medalja 1. pehotnega bataljona72. brigade                                                  

Srebrni in bronasti znak 7. PŠTO

Bronasta medalja PŠŠ    

Bronasti znak (2x) CZ 

Zlati znak GZRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ŽIVLJENSKA POT

Po končani Vojaški akademiji JLA je leta 1989 začel svojo vojaško kariero v Teritorialni obrambi Republike Slovenije kot rezervni častnik. Postavljen je bil za poveljnika protidiverzantskega voda - posebnega voda v takratnem občinskem štabu Gornja Radgona oz. 73. območnem štabu TO Ljutomer. Njegova prva zaposlitev je bila v Obrtni zbornici »14. OKTOBER« v Gornji Radgoni leta 1989. Leta 1990 je bil z vodom v pripravljenosti za posredovanje ob morebitnem odvzemu naborniške dokumentacije s strani JLA in v času osamosvojitvene vojne deloval v bojnih aktivnostih v Gornji Radgoni. Istega leta je prekinil študij na Ekonomski poslovni fakulteti (četrti letnik) in se zaposlil v TO v vodu stalne sestave v Ljutomeru.  Veliko izkušenj si je pridobil na štabnih in  poveljniških dolžnostih, ki jih je opravljal na različnih ravneh vodenja in poveljevanja, tudi v mednarodnem okolju kot namestnik poveljnika Evropske brigade. Pod njegovim vodstvom sta se oblikovala dva bataljona, 172. učni bataljon pehote in 670. poveljniško logistični bataljon, v katerem je SV dobila prvo enoto, oblikovano in afirmirano po Natovih standardih. To je bila transportna četa 670. poveljniško logističnega bataljona. Pod njegovim poveljevanjem 72. brigade se je brigada uspešno preoblikovala in izgradila zmogljivost motorizirane bataljonske bojne skupine (MOTBBSk) ter kot prva enota SV uspešno prestala preverjanje bojne pripravljenosti pod nadzorom mednarodnih opazovalcev in skladno s kriteriji, ki veljajo v zavezništvu. Izkušnje je pridobil tudi skozi številne domače in mednarodne vaje, v vodenju aktivnosti v odpravi posledic poplav, žledu, v podpori MNZ pri obvladovanju begunsko-migrantske krize ter na področju civilno-vojaškega sodelovanja. Je veteran vojne za Slovenijo 1991.

Poročen je z Darinko, s katero ima dva  sinova, Jureta in Žigo. Ljubiteljsko se ukvarja s slikarstvom in je udeleženec likovnih delavnic Generala Maistra. S svojimi deli je sodeloval na številnih razstavah v MORS ter se predstavil s samostojno razstavo v Slovenski Bistrici.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava