Skip to main content

V službi miru

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske na mednarodnih dolžnostih in nalogah prizadevno, zgledno in uspešno uresničujejo interese Republike Slovenije, prispevajo k pozitivni promociji in vidnosti države v svetu. Prepoznani so po svoji profesionalnosti, strokovnosti in izurjenosti ter drugih prednostih. Civilno prebivalstvo jih v okoljih, v katerih delujejo, sprejema z naklonjenostjo in zaupanjem.

Republika Slovenija je zato zelo zaželena in cenjena operativna partnerica v MOM.

Temeljna naloga mednarodnega sodelovanja na vojaškem področju je uresničevanje dejavnosti, ki učinkovito in neposredno podpirajo delovanje Republike Slovenije kot partnerice in polnopravne članice Nata in EU.

Z vstopom Republike Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo 29. marca 2004 Slovenska vojska še dejavneje sodeluje pri podpori mednarodnemu miru. Njeno delovanje obsega vključevanje pripadnikov Slovenske vojske v mednarodne operacije in na misije: Kosovo, Libanon, Sirija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Srbija, Mali, EU NAVFOR MED, Irak OIR, Nemčija, Latvija in Slovaška.

Prav tako ima Slovenska vojska v tujini pripadnike na mirnodobnih dolžnostih v vojaških predstavništvih, Natovi poveljniški strukturi in strukturi sil ter v okviru Evropske unije, mednarodnih organizacijah in organih ter večnacionalnih poveljstvih oziroma štabih.

Temeljna naloga mednarodnega sodelovanja na vojaškem področju je uresničevanje dejavnosti, ki učinkovito in neposredno podpirajo delovanje Republike Slovenije kot partnerice in polnopravne članice Nata in EU. Republika Slovenija je dejavna v operacijah in na misijah, ki potekajo pod vodstvom Nata, Evropske unije, OZN in OVSE ter na podlagi drugih mednarodnih dogovorov. Tako se odgovorno in solidarno odzivamo na sodobna varnostna tveganja in krepimo svojo lastno varnost.

Izvrševanje obveznosti, ki jih je Republika Slovenija sprejela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami, je ena izmed glavnih nalog Slovenske vojske, ki so navedene v 37. členu Zakona o obrambi. Slovenska vojska pripadnice in pripadnike na opravljanje te naloge v tujino napotuje skladno s sklepi Vlade Republike Slovenije. Republika Slovenija posebno pozornost namenja varnosti in zaščiti slovenskih pripadnikov v MOM. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava