Skip to main content

Enakost spolov

VIDIK SPOLA, MIR IN VARNOST

Z vključevanjem vidika spola v procese dela v SV in izvajanje nalog doma in v tujini se uresničuje Agendo o ženskah, miru in varnosti (Agenda ŽMV) ter dosega večjo operativno učinkovitost vojaških operacij.

Vidik spola se uresničuje v dveh smereh:

  • Interni koncept: Z zagotavljanjem vključevanja vidika enakosti spolov v procese dela v SV se zagotavlja uresničevanje načela enakosti skladno s slovensko zakonodajo in temelje za uresničevanje Agende 1325 ter vidika spola v vojaških operacijah.
  • Eksterni koncept: Z integracijo vidika spola v vojaške operacije se skozi delovanje in izvajanje nalog doma in v tujini dosega večjo operativno učinkovitost in uresničuje Agendo ŽMV skladno z nacionalnimi zavezami in koncepti ter usmeritvami mednarodnih organizacij.

Vidik spola sistematično vključevati v procese dela v SV, v štabne procese in funkcijska področja dela pri opravljanju nalog doma in v tujini, s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju, analizah in evalvacijah.

Integracija vidika spola je naloga vseh področij dela v SV in se vključuje v naslednje procese dela: razvoj SV, načrtovanje, kadrovsko politiko, vojaško izobraževanje, usposabljanje in vaje, štabne procese, funkcijska področja, rodove in službe, procese odločanja, vodenje in poveljevanje, analize, evalvacije in poročanja, strukturo SV s svetovalci za vidik spola na vseh ravneh SV (strateški, operativni in taktični), aktivnosti na nacionalni in mednarodni ravni, druge procese in naloge SV.

Svetovalke in svetovalci za vidik spola svetujejo poveljniku in vodstvu v podporo pri odločanju ter nudijo strokovno podporo funkcijskim in štabnim področjem dela za uspešno integracijo vidika spola. Svetovalci za vidik spola so usposobljeni strokovnjaki na področju vidika spola v vojaških operacijah ter uresničevanja Agende ŽMV.

 

Pojasnilo uporabe temeljnih izrazov:

Vidik spola je celovit in usmerjen koncept obravnave spola ki se spreminja v odnosu do različnih situacij v okolju (družbenih in/ali varnostnih).

Vidik enakosti spolov pomeni uresničevanje načela enakosti spolov in zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških.

Vidik spola v vojaških operacijah je koncept integracije vidika spola za povečanje operativne učinkovitosti, zaščite lastnih sil in implementacije Agende ŽMV.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava