Skip to main content

Publikacije

Na tem mestu lahko najdete publikacije, članke in prispevke pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske ter vseh, ki pišejo o temah, povezanih s Slovensko vojsko v najširšem pomenu besede. Izbirate lahko med članki, objavljenimi v znanstveni publikaciji Sodobni vojaški izzivi, med internimi periodičnimi revijami in publikacijami ter med nekaterimi izbranimi publikacijami, v katere so prispevali naši pripadniki.

Zakaj je pisanje pomembno?

Pisanje je temeljna prvina komuniciranja. Vsakodnevno pisanje spodbuja disciplino ter zaposluje misli in razmišljanje. Pisanje pomaga pri reševanju izzivov in iskanju rešitev. Z njim lahko vsak pisec predstavi svoj pogled na temo zapisa. Zapisano ostane in lahko vpliva na okolj. Če ljudje ne bi pisali od vedno, bi poznali bistveno manj zgodovine.

Vojaško profesionalno pisanje prispeva k razvoju stroke in profesije, z njim se širita znanje in zavedanje in je lahko dober učni pripomoček. Pisanje vedno prispeva k razvoju in utrjevanju vojaške misli, ki zapisana ostane tudi za zanamce.

Tudi pisanje je meč v rokah pravih ljudi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava