Skip to main content

Obseg in struktura

Slovensko vojsko sestavljajo generalštab (GŠSV) ter njemu podrejena poveljstva na operativni in taktični ravni z enotami. GŠSV je najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje s Slovensko vojsko ter opravlja naloge razvoja, načrtovanja, organizacije, usposabljanja in delovanja Slovenske vojske. Poveljstva in enote se ustanavljajo in organizirajo skladno z obsegom in s strukturo Slovenske vojske, določenima z dolgoročnim programom razvoja obrambnih zmogljivosti.

Slovensko vojsko glede na vlogo v bojnem delovanju sestavljajo sile za bojevanje, za bojno podporo, za zagotovitev delovanja in za podporo poveljevanja. Glede na sposobnost premeščanja je Slovenska vojska sestavljena iz premestljivih in nepremestljivih sil. Premestljive sile lahko delujejo samostojno ali v sestavi sil zavezništva na območju Republike Slovenije ter na kriznih območjih znotraj in zunaj meja zavezništva. Nepremestljive sile so namenjene predvsem delovanju na območju Republike Slovenije. Glede na stopnjo pripravljenosti ločujemo sile z visoko in nizko stopnjo pripravljenosti ter sile z daljšim časom vzpostavitve pripravljenosti za delovanje. Slovenska vojska se ne deli na zvrsti, obsega pa rodove in službe.

Organizacija vojske je enotna in se ne deli na zvrsti, obsega pa rodove: pehoto, oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerijo, zračno obrambo, inženirstvo, radiološko, kemično in biološko obrambo ter zveze. V Slovenski vojski obstajajo tudi službe: prištabna služba, služba informatike, vojaška zdravstvena služba, intendantska, tehnična in prometna služba ter vojaška policija. Materialne, zdravstvene in druge zaledne potrebe vojske se v vojnem stanju zagotavljajo zlasti z delovanjem civilne obrambe.

Glede na poslanstvo so sile Slovenske vojske organizirane kot bojne skupine in odzivne sile. Glede na potrebe po usklajenem načrtovanju ter delovanju sil po konceptu skupnih združenih namenskih sil so sile organizirane po komponentah:

 • kopenska komponenta,
 • mornariška komponenta,
 • zračna komponenta in
 • specialne sile.

VRSTE SIL

Glede na vlogo v bojnem delovanju se sile Slovenske vojske delijo na:

 • sile za bojevanje,
 • sile za bojno podporo,
 • sile za zagotovitev delovanja in
 • sile za podporo poveljevanja.

Glede na sposobnost premeščanja se sile Slovenske vojske delijo na:

 • premestljive sile in
 • nepremestljive sile.

Glede na stopnjo pripravljenosti so sile Slovenske razvrščene v tri skupine:

 • sile visoke stopnje pripravljenosti (2 – 90 dni)
 • sile nizke stopnje pripravljenosti (91 – 180 dni) in
 • sile z daljšim časom vzpostavitve pripravljenosti za delovanje (več kot 365 dni).

ORGANIZIRANOST IN POVELJEVANJE

Slovensko vojsko sestavljajo generalštab (GŠSV) kot organ v sestavi ministrstva ter njemu podrejena poveljstva na operativni in taktični ravni z enotami. GŠSV je najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje s Slovensko vojsko ter opravlja naloge razvoja, načrtovanja, organizacije, usposabljanja in delovanja Slovenske vojske. Poveljstva in enote se ustanavljajo in organizirajo skladno z obsegom in s strukturo Slovenske vojske, določenima z dolgoročnim programom razvoja obrambnih zmogljivosti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava