Skip to main content

Obrambno-vojaška terminologija

V Slovenski vojski namenjamo pomembno skrb slovenskemu vojaškemu izrazoslovju.

V preteklosti smo slovensko vojaško izrazje zbirali v vojaških slovarjih, zdaj pa ga zbiramo v terminološki podatkovni bazi, ki dopušča možnost stalnega posodabljanja in dopolnjevanja. Na podlagi terminološkega dogovora sprejete in usklajene termine vključujemo v spletno terminološko zbirko MOTerm.

SLOVAR MOterm

MOterm je večjezični  terminološki slovar za področje vojske in obrambe, v katerem so na voljo strokovni izrazi v angleškem, slovenskem in francoskem jeziku. Vsebuje standardizirano terminologijo z obrambno-vojaškega področja, ki jo potrjuje Komisija za standardizacijo terminologije na Ministrstvu za obrambo RS in velja za priporočeno rabo v dokumentih in drugih oblikah komunikacije s tega področja.

Za terminološko zbirko, ki je podlaga slovarju MOterm, skrbimo strokovnjaki in jezikoslovci Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo RS.

Dostop do slovarja:

SLOVARJI

Priročni slovarji vojaškega gorništva (2013):

*OPOMBA: Navedeni slovarji so nastajali v velikem časovnem razponu v okviru različnih projektov in z različnimi pristopi, kar vpliva tudi na njihovo zanesljivost. Kot najsodobnejši in najzanesljivejši vir zato svetujemo slovar MOterm, navedeno literaturo pa le kot referenco, ko terminologija drugje ni na voljo.

PRISPEVKI IN STROKOVNI ČLANKI

 1. Sodobni vojaški izzivi – tematska številka
 2. Strojno prevajanje
  Opis začetkov, razvoja in prihodnosti strojnega prevajanja; predstavitev statističnega strojnega prevajanja in primerov strojnih prevajalnikov, ki omogočajo prevajanje v slovenščino in iz nje
 3. Slovenski vojaški jezik ali podjezik?
  Definicija pojma podjezik, problematika opredelitve sodobnega slovenskega vojaškega jezika kot podjezika oziroma strokovnega dela splošnega jezika
 4. Natova terminologija odslej tudi na svetovnem spletu
  Predstavitev Natove terminološke baze NATOTerm, njene sestave, zasnove in uporabe ter dostopnost uradne Natove terminologije na spletu
 5. Z roko v roki (za boljše prevode)
  Pomen sodelovanja med jezikoslovci in področnimi strokovnjaki pri prevajanju strokovnih besedil
 6. Slovnicoslovje
  Opis problematike korpusnega jezikoslovja, vprašanja ustreznosti korpusov in intuicije pri raziskovanju slovnice in pomena spontanega govora in pisanja
 7. Angleške besede iz strelskih jarkov
  Primeri novih skovank in njihove definicije; primeri izrazov, ki izhajajo iz vojaškega izrazoslovja in se uporabljajo v vsakdanjem jeziku
 8. Metafore iz angleškega vojaškega izrazoslovja
 9. Terminologija v službi in družbi človeka
  Povzetek Natove konference o upravljanju terminologije in njeni glavni poudarki; najpomembnejši vidiki terminologije in njen razvoj v prihodnosti
 10. Terminološki kotiček v reviji SV - 2013, XXI/2 (uvodnik)
  vojaški uslužbenec
 11. Terminološki kotiček v reviji SV - 2013, XXI/3
  AAP-6, Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar, aircraft, certification, civilianization, combat identification, conduct of operations, core planning team, crisis establishment, dummy, dummy ammunition, SiMES, interoperability, mission, logistic sustainment
 12. Terminološki kotiček v reviji SV - 2013, XXI/4
  aircraft, targeting, zrakoplov, letalnik, ciljenje, ciljno delovanje
 13. Vojaška terminologija
  Članek Vojaška terminologija je bil predstavljen na Poletni terminološki šoli, ki je potekala od 4. do 6. septembra 2008 na ZRC SAZU. Obsega zgodovinski pregled razvoja slovenskega vojaškega strokovnega jezika in opisuje njegov sodobni položaj ter poudarja pomembnost usklajenega in sodelovalnega odnosa jezikoslovcev z vojaškimi področnimi strokovnjaki.

KONTAKT

Center vojaških šol
Šola za tuje jezike
Poljče 28
p.p. 86
4275 Begunje na Gorenjskem

T: +386 (4) 532 3725
F: +386 (4) 532 3633
E: terminologija@mors.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava