Skip to main content

Oborožitev in oprema

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske so najpomembnejši, najprofesionalnejši in najučinkovitejši del Slovenske vojske, vendar je vojak vedno le del enačbe, ki zagotavlja varno in učinkovito opravljanje njihovih nalog ter poslanstva organizacije, ki ji služi. Poleg kadrov, pripravljenosti za delovanje, vzdržljivosti in kolektivnega delovanja sta vojaška oborožitev in oprema najpomembnejša elementa bojne moči. Po vojaški doktrini morata oborožitev in oprema usposobljenemu pripadniku vojske zagotoviti možnost preživetja na vojskovališču in učinkovito delovanje v najtežjih okoliščinah. Po možnosti morata biti tehnološko boljša od nasprotnikovih oborožitve in opreme, kar zagotavlja prednost v boju.

Zato si Slovenska vojska prek Ministrstva za obrambo prizadeva zagotoviti pogoje za njihovo varno in sodobnim izzivom prilagojeno delovanje z zagotovitvijo sodobne, varne in učinkovite oborožitve in opreme. Temeljne podlage za izvajanje investicij v Slovenski vojski za oborožitev in opremo so splošni dolgoročni programi razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročni obrambni programi za njegovo izvedbo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava