Skip to main content

Poveljnik sil

Poveljnik sil brigadir Boštjan Močnik

Življenjepis

  • Brigadir Boštjan Močnik se je rodil 2. julija 1974. V Slovenski vojski se je zaposlil leta 1998 kot štipendist MORS in diplomant Fakultete za družbene vede. Leta 2008 je pridobil magisterij znanosti s področja obramboslovja.

Izobraževanja

1999              Šola za častnike (SVN)

2003              Officer Peace Support Operations Course (AUT)

2004              Tečaj vodenja vojaških enot in vojaški proces odločanja (SVN)

2005              Tečaj za padalce (SVN)

2006              Infantry Captain Career Course (ZDA)

2006              Combative Trainer Course (ZDA)

2008              Counter IED Train the Trainers Course (ZRN)

2009              Counterinsurgency Leaders Course (ZDA)

2009              COIN Train the Trainers Course (VB)

2011              Law of Armed Conflict/ROE Course (ZDA)

2011              Human Rights and International Humanitarian Law Course (ZDA)

2012              Tečaj za poveljnike bataljonov (SVN)

2017              Managing Defense in the Wider Security Context Course (VB)

2017              Defense Management Course (ZDA)

2018              Defense Planning Course; Naval Postgraduate School Monterey, CA (ZDA)

2020             Royal College of Defence Studies; International Security and Strategic Leadership

                      Studies London (VB)

2020              King’s College London; Security and Strategy for Global Leaders (VB)

2023              Generals, Flag Officers & Ambassadors’ Course, Rome, NATO Defense College (IT)

 

Dolžnosti v SV

1998              Poveljnik voda za podporo 1/82. Brigade

2001              Namestnik poveljnika čete 20.MOTB                                                                            

2004              Poveljnik izvidniške in motorizirane čete 20.MOTB                                                    

2007              Izvršilni častnik 20.MOTB                                                                                

2007              Višji častnik za operativne zadeve S3, Poveljstvo 1. Brigade                   

2009              Višji častnik specialist namestnik poveljnika / izvršilni častnik 74.MOTB

2011              Višji častnik za operativne zadeve, Oddelek za kopno J-3 poveljstvo sil SV         

2013              Namestnik poveljnika 20. pehotnega polka                                                                 

2013              Poveljnik 20. pehotnega polka                                                                                       

2015              Poveljnik bojne skupine 72. brigade                                                                              

2016              Načelnik oddelka za mednarodno vojaško sodelovanje generalštab SV                              

2017              Načelnik sektorja za multilateralo DOP MORS                                                               

2017              Načelnik oddelka za strateško planiranje generalštab SV                                                                  

2018              Načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti generalštab SV                                                          

2020              Poveljnik 1. brigade                                                                         

2023              Poveljnik sil SV

Mednarodne dolžnosti

2005              BiH - EUFOR ALTHEA, poveljnik izvidniške čete; MNTFN                                       

2009              Afganistan – SVNKON 11 ISAF, poveljnik in najvišji nacionalni predstavnik, RC W HQ J3 Ground                                

2012              Afganistan – SVNKON 18 ISAF MAT Senior Advisor                                

2015              Kosovo – SVNKON 31 KFOR, poveljnik in najvišji nacionalni predstavnik, namestnik poveljnika Večnacionalne bojne skupine (MNBG W)            

Priznanja

2003              Bronasta medalja 1. brigade

2004              Bronasto priznanje načelnika Generalštaba SV

2004              Srebrna medalja 1. brigade

2005              Medalja v službi miru, 1. podelitev

2005              Bronasta medalja Slovenske vojske

2005              Zlata medalja 1. brigade

2005              EUFOR Althea; In the service of Peace

2005              Padalski znak 1. stopnje                                                                                  

2006              Distinguished Honor Order of Saint Maurice-Pelegrinus; The National Infantry Association; USA

2006              Zlata medalja poveljniško štabne šole

2006              US Armed Forces Infantry Emblem

2007              Medalja 1. stopnje 1. brigade

2009              Mala sablja Slovenske vojske

2009              Bronasta medalja načelnika Generalštaba SV

2009              NATO, ISAF Campaign Medal

2009              Medalja v službi miru, 2. podelitev

2009              Bronasti meč poveljstva sil SV

2010              Srebrni meč poveljstva sil SV

2011              Bronasti znak 74. MOTB 8x8 “Kleščman”

2013              Meritorious Service Medal CONG USA

2013              Medalja v službi miru, 3. podelitev

2013              NATO, ISAF Campaign Medal                                                                                                      

2014              Srebrna medalja načelnika Generalštaba SV

2015              Medalja v službi miru, 4. podelitev

2015              NATO BALKANS Campaign Medal                                                                

2015              NATO Meritorious Service Medal                                                                                  

2016              Zlata medalja 20. pehotnega polka

2017              Commemorative Cross Per La Pace; Italian Armed Forces                                                     

2020              Royal College of Defense Studies Emblem

2021              Velika sablja ministrstva za obrambo

2023              Bronasta medalja generala Maistra

2023              Zlata plaketa logistične brigade

2023              NATO Defense College Emblem

Napredovanja v činu

2000              podporočnik

2002              poročnik

2004              nadporočnik

2007              stotnik

2009              major

2013              podpolkovnik

2015              polkovnik

2021              brigadir

 

Brigadir Močnik z družino živi v Loki pri Zidanem Mostu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava