Skip to main content

Oznake

Položajne oznake

Položajne oznake označujejo položaj pripadnic in pripadnikov v organizaciji Slovenske vojske. Poznamo položajne oznake delavcev Ministrstva za obrambo, Inšpektorata za obrambo RS, oznake za štabne dolžnosti v Generalštabu Slovenske vojske ter za poveljniške in štabne dolžnosti v poveljstvih in enotah.

Položajne oznake pripadnice in pripadniki nosijo na bojni uniformi na levem naprsnem žepu pod oznako čina, na službenih uniformah pa na desnem naprsnem žepu.

Pripadnik Slovenske vojske lahko nosi samo eno položajno oznako.

Položajno oznako nosi v vojni tudi predsednik republike kot vrhovni poveljnik. Oznaka je oblikovana kot pokončni osmerokotnik z zelenim poljem. Na zgornjem delu je znak SV, na sredi notranjega polja je grb Republike Slovenije, rob obdaja venec stiliziranih lipovih listov zlatorumene barve.

Položajna oznaka načelnika Generalštaba Slovenske vojske, njegovih namestnikov, pomočnikov ter referentov rodov in služb ima na spodnji strani izpisano kratico "GŠSV". Oznaka je oblikovana kot pokončni osmerokotnik z zelenim poljem. Na vrhu je znak SV, spodnja tretjina je obdana z vencem stiliziranih lipovih listov zlatorumene barve. Na sredini oznake so trije pokončni stilizirani meči, na spodnji strani pa ima izpisano kratico GŠSV.

Oznake pripadnosti poveljstvom in enotam Slovenske vojske

Oznake pripadnosti označujejo pripadnost določenemu poveljstvu in/ali enoti, združeni sestavi enot, ki jo določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske, samostojni četi ter njej enaki ali višji enoti. Na oznaki pripadnosti so lahko upodobljeni različni simboli, številčne označbe in napisi.

Oznake pripadnosti se nosijo na desnem rokavu uniforme na našitku, ki je oblikovan praviloma v obliki ščita in ni večji kot našitek oznake pripadnosti Slovenski vojski. Oznaka pripadnosti združenim sestavam enot, ki jih določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske, se nosi na baretki (kokarde).

Pripadniki Slovenske vojske nosijo oznako pripadnosti na pokrivalih v obliki znaka in na levem rokavu uniforme v obliki našitka. 

Na uniformah se nosijo samo predpisane oznake Slovenske vojske. Znak na pokrivalih je izdelan v različicah:

  • za vojaka znak Slovenske vojske
  • za podčastnike in častnike znak Slovenske vojske, obdan z vencem lipovih listov zlatorumene barve ter
  • za generale znak Slovenske vojske, obdan z vencem lipovih listov zelene barve.
  • Znak mornariških podčastnikov in častnikov ter admiralov ima na notranjem polju stilizirano sidro, znak letalskih podčastnikov, častnikov in generalov pa stiliziranega orla.

Vsi znaki na kapah bojnih uniform oziroma čeladah so bronaste oziroma patinirane barve.

Našitek na rokavu je v obliki ščita. Polje je temnorjave ali svetlorjave barve in se prilagaja barvi uniforme. Sredi polja je znak Slovenske vojske. Polje je obrobljeno z barvami državne zastave, ki si slede od roba proti sredini polja bela, modra in rdeča.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava