Skip to main content

Vojaška kariera

Center vojaških šol je nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznika v Slovenski vojski. V Slovenski vojski je znanje osnovni gradnik vojaškega poklica, gibalo razvoja in gradnik profesije.

Slovenska vojska razvija sodobno organiziran, celovit in enovit sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ki je ob kakovostnem vodenju sposoben opraviti naloge na področju vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Primerljiv je s sistemi vojsk v zavezništvu ter povezljiv z javnim izobraževalnim sistemom in s primerljivimi sistemi v zavezništvu.

Slovenska vojska v okviru kariernih usposabljaj organizira:

TEMELJNO VOJAŠKOSTROKOVNO USPOSABLJANJE - pri katerem glavna skrb ni številka, temveč posameznik

Usposabljanje se v Slovenski vojski začne v Veščinskem centru v Vipavi, kjer izvajajo temeljno vojaškostrokovno usposabljanje (TVSU), imenovano tudi začetno usposabljanje.

V vipavskem centru se zavedajo, da je vzgoja mladih za delo v nevarnem, kriznem, vojnem okolju odgovorna naloga in posebno poslanstvo, še posebej, ker jih pripravljajo za delo v najtežjih razmerah, ko vsi drugi mehanizmi države za zagotavljanje varnosti odpovejo, za bojne naloge in obrambo domovine.

Poslanstvo veščinskega centra je usposabljanje posameznikov in njihov končni cilj je oblikovati vojaka in ga poslati v enoto. V centru je delo s posamezniki, predvsem v vstopni fazi, bistveno, ker je prav človek temeljni kamen naše vojaške organizacije.

Veščinski center zagotavlja temeljno vojaško usposabljanje kandidatom za vojake, častnike, vojaške uslužbence in vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka kot tudi pripadnike prostovoljne rezerve. Zagotavlja tudi osnovno vojaško usposabljanje za vojaka strelca.

Organizacija in delo sta prilagojena temeljnim vodilom vojaškega poklica in temeljijo na disciplini, trdnem delu, profesionalnosti, visokih standardih in poštenem odnosu do vsakega.

Temeljno vojaško usposabljanje je razdeljeno v tri faze.

V prvi fazi se vpostavijo vojaške osnove. Posameznike se uri iz osnov vojaškega življenja, vedenja v organizaciji in discipline. V drugi fazi so procesi usposabljanja osredotočeni na urjenje in izpopolnjevanje poznavanja vojaških veščin. Tretja, zadnja, faza pred odhodom v enote pa sestoji predvsem iz streljanja in taktike na bojišču. Namen vseh faz je pripraviti posameznika na vojaško življenje oziroma vstop v enoto ter vzpostaviti trdne vojaške temelje, na katerih bo posameznik lahko gradil naprej.

V veščinskem centru pravijo, da gredo skupaj od solz do smeha in to, kar ostane, ni bolečina. So bogati spomini, vrhunska usposobljenost, nova prijateljstva in nov način življenja. Vojaškega življenja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava