Skip to main content

Vrednote in standardi

Kaj motivira pripadnike SV, da so pri opravljanju svojega poklica v katerem so pripravljeni tvegati svoja življenja za domovino? To vrednote, visoki etični standardi in zavedanje, da brez skrbi za ogrožene, izpostavljene, šibke in drug za drugega svet ne more preživeti.

Vsaka vojska je na neki način odsev družbe. Vsi se zavedamo, da je varnost, življenje v miru, v lastni domovini osnovna potreba in pravica vsakega. Slovenski vojak je za svoje poslanstvo izbral, da bo v vsakem trenutku pripravljen prispevati k miru, pomagati v krizi, izrednih razmerah in vojni. Za to je šolan, usposobljen in to je skladno z njegovimi visokimi moralnimi in etičnimi standardi.

Slovenska vojska je hierarhična organizacija

Organiziranost in poveljevanje v Slovenski vojski sta hierarhična. Vrhovni poveljnik Slovenske vojske je predsednik republike. Načelnika GŠSV na predlog ministra za obrambo in brez javnega natečaja imenuje vlada. Vojaške osebe na formacijske dolžnosti z zahtevanim činom brigadirja in višjim činom na predlog načelnika GŠSV imenuje minister, imenovanja na druge dolžnosti so v pristojnosti načelnika GŠSV in podrejenih poveljnikov.

Čast, pogum, tovarištvo, lojalnost in predanost

Vrednote se ne učijo, temveč se vzgajajo. V vsakem okolju, v družini, šoli, pa tudi v vojski. Družba in država lahko veliko pripomoreta k temu. Pomembni so tudi ideali oziroma primeri. Vzgaja se s primerom. Zato je dober vojaški voditelj zvest svojim vrednotam, strog do sebe in vzor drugim.

Temeljna skupna vrednota pripadnikov Slovenske vojske je domoljubje. Domoljubje je zavest o pripadnosti domovini in nesebično izpolnjevanje dolžnosti pri uresničevanju ciljev in interesov pri zagotavljanju obrambe ter varnosti. Spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter dostojanstva so temeljna vodila vsakega pripadnika.

Slovenska vojska razvija vojaške vrednote, ki izhajajo iz splošnih civilizacijskih vrednot, vrednot slovenske družbe in posebnosti narave delovanja vojske ter dajejo okvirje za delovanje in vedenje. Pripadniku Slovenske vojske je v čast, da podpira nacionalne interese RS in prispeva k njeni varnosti ter blaginji. Ponosen je, ker lahko prispeva k zagotavljanju varnosti doma in po svetu. Je pogumen, ker ve, da je lahko pri uresničevanju poslanstva ogroženo njegovo in sobojevnikovo življenje in je pri izvajanju nalog pripravljen uporabiti orožje. Pripadnike med seboj povezuje lojalnost Republiki Sloveniji, Slovenski vojski in enoti. Tovarištvo je jedro notranje povezanosti in trdnosti enote. Izraža se z medsebojnim spoštovanjem, s pomočjo in prijateljstvom. Z vstopom v Slovensko vojsko se posameznik obveže, da bo predano in požrtvovalno služil domovini.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava