Skip to main content

Bruselj, Belgija

VOJAŠKO PREDSTAVNIŠTVO PRI ZVEZI NATO IN EVROPSKI UNIJI

Vojaško predstavništvo pri zvezi Nato in EU je najvišje predstavništvo Slovenske vojske pri Natu in EU. Sedež predstavništva je pri Stalni misiji Republike Slovenije pri Natu v Bruslju, kjer se nahajata skupni del predstavništva ter oddelek, ki pokriva Nato. Oddelek, ki pokriva EU, se nahaja pri Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU, prav tako v Bruslju. Vojaško predstavništvo pri zvezi Nato in EU vodi vojaški predstavnik (Military Representative – MILREP), ki zastopa načelnika Generalštaba Slovenske vojske v Vojaškem odboru Nata in Vojaškem odboru EU.

Naloge predstavništva so:

  • zastopanje vojaških interesov Republike Slovenije pri Vojaškem odboru Nata in Vojaškem odboru EU ter njunih delovnih telesih,
  • zagotavljanje vojaških nasvetov veleposlanikoma Republike Slovenije pri Natu in EU,
  • sodelovanje pri oblikovanju in sprejemanju strateških vojaških odločitev ter konceptov delovanja Nata in EU,
  • zagotavljanje nacionalne podpore pripadnikom Slovenske vojske v Mednarodnem vojaškem štabu Nata in Vojaškem štabu EU,
  • podpiranje ter usklajevanje sodelovanja vojaških predstavnikov Slovenske vojske v delovnih telesih Nata in EU,
  • sodelovanje z delovnimi telesi in ostalimi organi zveze Nato, v katerih ima Slovenska vojska svoje predstavnike ter v katerih zastopa interese Republike Slovenije in Slovenske vojske,
  • usklajevanje in zagotavljanje podpore ob obiskih najvišjih vojaških in civilnih predstavnikov Republike Slovenije v Natu in EU ter najvišjih predstavnikov Nata in EU v Republiki Sloveniji.

Vodja predstavništva in vojaški predstavnik pri Natu in EU: generalmajor  Roman Urbanč

Telefon:  0032 27 07 2771

Telefaks:  0032 27 07 2773

Naslov:  Permanent Mission of the Republic of Slovenia to NATO, Nato HQ-NG  Building, Blvd. Leopold III, 1000 Brussels, Belgium

 

Spletna stran organizacije: www.nato.int

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava