Skip to main content

Bosna in Hercegovina

BOSNA IN HERCEGOVINA – EU EUFOR ALTHEA in Joint Enterprise, Nato

Po konfliktu v Bosni in Hercegovini (BiH) je mednarodna skupnost na to območje napotila mednarodne sile Nata, ki so opravljale naloge v operaciji Joint Forge. 2. decembra 2004, ko se je Nato odločil, da zaključi misijo Sfor, so bile naloge iz Daytonskega sporazuma razdeljene, in sicer je del nalog prevzela Euforjeva operacija Althea, del obveznosti pa je prevzelo Natovo poveljstvo v Sarajevu.

V BiH  pripadnice in pripadniki SV delujejo v okviru obeh misij:

Joint Enterprise pod okriljem Nato poveljstva Sarajevo, ki svetuje vladnim organom BiH pri reformi obrambnega sektorja s ciljem pripraviti BiH za integracijo v evro-atlantske povezave in usklajuje aktivnosti pri implementaciji sprejetih ciljev v okviru Partnerstva za mir in

EUFOR Althea, ki podpira celovit pristop EU do BiH s podporo oblasti BiH pri zagotavljanju varnega in stabilnega okolja ter zagotavlja podporo pri usposabljanju ter vajah oboroženih sil BiH.

SV je delovanje v misiji EU EUFOR Althea nadgradila s Skupino za spremljanje in povezavo (angl. Liaison and Observation Team - LOT) in tako okrepila prispevek k mirovnim in stabilizacijskim prizadevanjem mednarodne skupnosti v BiH. Skupina je začela delovati 15. marca in šteje osem pripadnikov. Nastanjeni so v hiši sredi Banjaluke, kar omogoča boljše zaznavanje in odzivanje na spremembe v območju odgovornosti. Pripadniki skupine lokalnim skupnostim zagotavljajo stalno vez z EUFOR ter tako prispevajo h krepitvi varnega in stabilnega okolja. V BiH je skupno 17 LOT hiš.

Evropska unija je, leta 2004, v okviru operacije Althea namestila enako močne vojaške sile, kot so bile Sforjeve (7.000 pripadnikov). Skladno s 7. členom Ustanovne listine ZN je njihovo poslanstvo zagotoviti upoštevanje Daytonsko-pariškega sporazuma in prispevati k varnosti v BiH. Namen operacije je zagotavljanje vojaške navzočnosti, ki prispeva k varnemu okolju, onemogoča nadaljevanje nasilja in obvladuje preostale možne vidike splošnega mirovnega sporazuma. S tem je omogočeno opravljanje dolžnosti vsem evropskim in mednarodnim udeležencem.

Sile pod vodstvom EU izvajajo nekatere ključne podporne naloge. Tako zagotavljajo podporo mednarodnemu kazenskemu sodišču za vojne zločine, storjene na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY), in ustreznim organom, vključno s pridržanjem ljudi, obtoženih vojnih zločinov. Zagotavljajo tudi varnostno okolje, ki policiji omogoča boj proti organiziranemu kriminalu.

Slovenska vojska v operaciji sodeluje s častniki in podčastniki v poveljstvu Euforja, s pripadniki v nacionalnem podpornem elementu, ki zagotavljajo administrativno in logistično podporo pripadnikom Slovenske vojske in s Skupino za spremljanje in povezavo.

Glavna naloga Natovega poveljstva v Sarajevu je reforma obrambnega in varnostnega sektorja v BiH. Poleg tega podpira delovanje ICTY, skladno z dogovorom med Natom in EU pa podpira tudi Euforjevo operacijo Althea, in sicer v okviru ureditve Berlin-Plus. Slovenska vojska v Natovem poveljstvu v Sarajevu sodeluje s častniki in podčastniki. Trenutno po obsegu svojega prispevka Slovenija zaseda tretje mesto med dvanajstimi državami, ki sodelujejo v okviru Natovega poveljstva v Sarajevu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava