Skip to main content

Norfolk, ZDA

NACIONALNO PREDSTAVNIŠTVO ZA POVEZAVE PRI ZAVEZNIŠKEM POVELJSTVU ZA TRANSFORMACIJO

Nacionalno predstavništvo za povezave deluje na sedežu Zavezniškega poveljstva za transformacijo (ACT) v Norfolku v ZDA. Predstavništvo podpira uveljavljanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske pri oblikovanju ter uveljavljanju transformacijskih konceptov v zvezi Nato in skrbi za nepretrgan pretok informacij ter izmenjavo strokovnih rešitev med ACT in Slovensko vojsko, ki podpirajo doseganje ciljev na področju razvoja in zagotavljanja zmogljivosti Slovenske vojske.

Naloge predstavništva so:

  • posredovanje slovenskih nacionalnih stališč in pobud, ki so pomembni za razvoj nacionalnih in Natovih vojaških zmogljivosti;
  • seznanjanje Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo z napredkom na področju doktrinarnih rešitev ter razvoja transformacijskih pobud in projektov, za katere je odgovoren ACT;
  • sodelovanje, povezovanje in usklajevanje strokovnih rešitev na področju transformacije Natovih vojaških zmogljivosti;
  • seznanjanje ACT o tekočih, srednjeročnih in dolgoročnih transformacijskih aktivnostih Ministrstva za obrambo in SV;
  • usklajevanje podpore ACT pri razvoju transformacijskih konceptov in zmogljivosti Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo;
  • usklajevanje sodelovanja Slovenske vojske v Natovih projektih individualnega izobraževanja in usposabljanja, na vajah in pri oblikovanju doktrin na področju izobraževanja in usposabljanja;
  • usklajevanje in podpora pri izvedbi obiskov nacionalnih vojaških in civilnih predstavnikov v ACT ter predstavnikov ACT v RS;
  • zagotavljanje izmenjave informacij, sodelovanje, povezovanje in usklajevanje med Slovensko vojsko in poveljstvi ameriške vojske v ZDA, katerih odgovornost je neposredno povezana z operativnim delovanjem Slovenske vojske v mednarodnih operacijah oziroma s transformacijskimi procesi na področju vojaškega izobraževanja in usposabljanja;
  • nacionalna podpora za pripadnike Slovenske vojske, ki so na delu, izobraževanju ali usposabljanju v ZDA in Kanadi.

Vodja nacionalnega predstavništva za povezave: brigadir Klemen Medja

Telefon: 01 230 5818 in v tujini 001 757 747 4140

GSM: +1 757 927 2215

Naslov: NATO HQ, Supreme Allied Commander, Transformation Slovenian National Liaison Representative Office, 7857 Blandy Road, Suite 100, Norfolk, Virginia 23551-2490

 

Spletna stran organizacije: www.act.nato.int

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava