Skip to main content

Infrastruktura

Vojaška doktrina Slovenske vojske opredeljuje, da so vojaška infrastruktura: vadišča, strelišča, vojašnice, skladišča, letališča, pristanišča, telekomunikacijski objekti, radarski objekti, položaji za radarske sisteme, poveljniška mesta, nastanitveni objekti, delavnice ter drugi objekti in okoliši, s katerimi upravlja Ministrstvo za obrambo ali jih v skladu z zakonom minister določa kot posebnega pomena za obrambo.

Vojaška infrastruktura je ena od šestih medsebojno povezljivih in soodvisnih logističnih funkcionalnih področij, zraven oskrbovanja, premikov in transportov, vzdrževanja materialnih sredstev, zdravstvene oskrbe in finančne zagotovitve. Za razvoj Slovenske vojske je bistvenega pomena, da se v skladu z njenim razvojem razvija tudi infrastruktura, ki je bistvena za zagotavljanje pogojev za izobraževanje, usposabljanje, urjenje, zagotavljanje nastanitvenih kapacitet, izvajanje logistične podpore tako poklicne sestave, kakor pripadnikov pogodbene rezerve.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava