Skip to main content

Obramba domovine

Temeljni namen obrambe je odvračanje napada na državo, obramba suverenosti, neodvisnosti in nedotakljivosti države ter ohranjanje njene celovitosti v okviru nacionalnovarnostnega sistema in mednarodnih varnostnih povezav.

OBRAMBNI SISTEM

Obrambni sistem države sestavljata Slovenska vojska in nevojaški del obrambnega sistema, ki s civilnimi zmogljivostmi ter ukrepi podpira delovanje Slovenske vojske in zavezniških sil.

Nacionalno varnost Republike Slovenije zagotavljata učinkovito delovanje pravne in socialne države ter ustrezna pripravljenost zmogljivosti za učinkovito odzivanje na sodobne grožnje in tveganja.

Vojaško obrambo Republike Slovenije zagotavlja Slovenska vojska.

Odzivna in učinkovita nacionalna vojaška organizacija pomeni temelj suverene države pri zagotavljanju lastne varnosti in obrambe. Vojaško obrambo RS zagotavlja SV s svojimi kopenskimi silami z elementi zračne in pomorske komponente. Zmogljivosti SV morajo biti na ozemlju RS sposobne delovati samostojno ali skupaj z zavezniškimi silami. Enako velja tudi za delovanje v tujini.

K ohranjanju varnosti in stabilnosti prispeva z načrtnim razvojem in delovanjem, vzdrževanjem bojne pripravljenosti, vojaško diplomacijo, sodelovanjem z drugimi vojaškimi in nevojaškimi varnostnimi organizacijami, preprečevanjem širjenja orožja za množično uničevanje ter z nadzorom oborožitve in razorožitve.

Slovenska vojska se kot nosilka vojaške obrambe pri razvoju zmogljivosti in vzdrževanju pripravljenosti spoprijema tudi s številnimi tveganji in izzivi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava