Skip to main content

O vojski

Slovenska vojska je sestavni del slovenske države in družbe, ki z opravljanjem dodeljenih nalog prispeva k uresničevanju nacionalnovarnostnih interesov in ciljev. V skladu z določbami ustave, zakonov in strategij s področja nacionalne varnosti in obrambe SV varuje in brani nacionalno suverenost in ozemeljsko celovitost države ter prispeva k mednarodni varnosti in stabilnosti.

Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z državami zaveznicami na podlagi mednarodnih pogodb. SV je eden osrednjih stebrov državnosti Republike Slovenije in zagotavlja njeno neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost.

Slovenska vojska je najpomembnejši del vojaškega instrumenta moči države.

Vojaški instrument moči RS je osrednji instrument moči za odvračanje napada in obrambo svobode, suverenosti in prostorske celovitosti. Temelji na članstvu RS v Severnoatlantskem zavezništvu in Evropski uniji ter zagotavlja odpornost države in družbe.

Ohranjanje in krepitev obrambne sposobnosti in odpornosti države je temeljna državljanska odgovornost vseh prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava