Skip to main content

Načelnik štaba Generalštaba

Načelnik štaba Generalštaba brigadir Anže RODE

Življenjepis

Brigadir Anže Rode se je rodil 2. decembra 1972. V Slovenski vojski se je zaposlil leta 1997 kot diplomant Strojne fakultete. Leta 2001 je pridobil magisterij iz varnostnih študij, leta 2011 magisterij iz logistike in leta 2011 doktoriral iz vojaške obveščevalne dejavnosti. Leta 2018 je zaključil magisterij iz strateških študij na US Army War College.

Dolžnosti v Slovenski vojski:

 • 1997 – 1998 poveljnik izvidniškega voda, poveljniška četa, 3. gorski bataljon, 32. gorska brigada SV
 • 1999 – 2001 poveljnik poveljniške čete, 3. gorski bataljon, 32. gorska brigada SV
 • 2001 – 2003 Poveljnik učne enote v šoli za častnike, Center vojaških šol
 • 2003 – 2005 učitelj, Šola za častnike in Poveljniško štabna šola, Center za doktrin in razvoj, PDRIU SV
 • 2005 – 2009 častnik za obveščevalne zadeve, J2, Generalštab SV
 • 2009 – 2010 izvršilni častnik in namestnik poveljnika bataljona, 20. motorizirani bataljon, 1. brigada SV
 • 2011 – 2011 Poveljnik enote za specialno delovanje, Poveljstvo sil SV
 • 2012 – 2013 poveljnik 132. gorskega bataljona, 72. brigada, Poveljstvo sil SV
 • 2013 – 2014 poveljnik 132. gorkega polka, 1. brigada, Generalštab SV
 • 2015 – 2016 višji častnik za načrtovanje, Sektor za načrtovanje, J5 Generalštab SV
 • 2016 – 2017 načelnik Sektorja za vojaške politike in strateško planiranje, J5 Generalštab SV
 • 2018 – 2019 načelnik, J7, Poveljstvo sil SV
 • 2019 – 2020 namestnik poveljnika in poveljnik 1. brigade, Poveljstvo sil SV
 • 2020 – 2022 namestnik načelnika štaba za podporo, načelnik združenega sektorja, Generalštab SV
 • 2022 načelnik štaba Generalštaba SV

Misije:

 • 2010 Afganistan – SVNKON 13 ISAF, poveljnik in najvišji nacionalni predstavnik, RC –W, J3 Ground
 • 2014 Kosovo – SVNKON 29 KFOR, poveljnik in najvišji nacionalni predstavnik, namestnik poveljnika Večnacionalne bojne skupine Zahod (MNBG W)

Vojaška usposabljanja:

 • 1996 Šola za častnike vojnih enot
 • 1997 Šola za častnike
 • 1998 Tečaj vojaškega gorništva (poletni in zimski), Gorska šola SV
 • 1999 Izvidniški tečaj, Gorska šola SV
 • 2001 Tečaj za poveljnike čet, Nemčija
 • 2003 Štabno šolanje, Poveljniško štabna šola
 • 2007 Višje štabno šolanje, Poveljniško štabna šola
 • 2005 NATO Force Protection Course, Oberammergau, Nemčija
 • 2007 BI-SC Crisis Establishment NATO Intelligence Course, JFC HQ Nizozemska
 • 2008 Airborne course, Infantry School, Ft, Benning, ZDA
 • 2008 Ranger course, Infantry School, Ft, Benning, ZDA
 • 2013 NATO JOC Course, Oberammergau, Nemčija
 • 2017 Army War College, ZDA

Medalje in priznanja:

1996

Bronasta medalja Šole za častnike vojnih enot

2001

Zlati znak nemških oboroženih sil za vojaško usposobljenost

2001

Zlati znak nemških oboroženih sil za spretnost rokovanja z orožjem

2001

Bronasti znak nemških kopenskih sil za padalce

2001

Športni znak nemških oboroženih sil

2004

Zlata medalja Poveljniško štabne šole, 1. podelitev

2005

Bronasta medalja načelnika Generalštaba SV

2007

Mala sablja Slovenske vojske

2007

Zlata medalja Poveljniško štabne šole, 2. podelitev

2009

Bronasta medalja Slovenske vojske

2010

Medalja v službi miru, 1. podelitev

2010

Medalja NATO, ISAF Campaign

2010

Srebrna medalja 20. motoriziranega bataljona

2011

Bronasta medalja Generala Maistra

2011

Bronasta medalja Enote za specialno delovanje

2014

Medalja v službi miru, 2. podelitev

2014

Medalja NATO, BALKANS Campaign

2020

Zlata medalja 1. brigade

2022

Strelno orožje

Napredovanja:

 • 1997 podporočnik
 • 2000 poročnik
 • 2003 nadporočnik
 • 2005 stotnik
 • 2007 major
 • 2013 podpolkovnik
 • 2015 polkovnik
 • 2021 brigadir

Brigadir Rode je poročen z Urško, s katero imata dva otroka, Katjo in Davida. V prostem času se ukvarja z jahanjem konj, tekom in smučanjem ter izjemno rad bere.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava