Skip to main content

Sodobni vojaški izzivi

Poslanstvo publikacije Sodobni vojaški izzivi (SVI) je razvijanje kritične znanstvene in strokovne misli na področju varnosti, obrambe in vojaštva v tesnem sodelovanju s sodobno kritično družbo na nacionalni in še posebej na mednarodni ravni. Sodobne varnostne grožnje zahtevajo inovativne, okolju prijazne, trajnostne in dolgoročne ideje, ki bodo najprej varovale v nadaljevanju pa omogočale nadaljnji razvoj demokratičnih političnih sistemov, varovanje človekovih pravic in svoboščin, zagotavljale enakost spolov ter omogočale varno prihodnost mlajšim generacijam. Za doseganje naštetih ciljev in ker sta znanje in napredek neločljivo povezana, SVI objavlja interdisciplinarne znanstvene in strokovne raziskave, razprave, tehnične in družboslovne analize povezane z globalnimi varnostnimi izzivi, kriznim upravljanjem, civilno – vojaškimi odnosi, mednarodno varnostjo in obrambo ter delovanjem in razvojem oboroženih sil. Razvoj (nacionalnih) varnostnih sistemov je pomemben, ker prav vsak posameznik, država in družba prispevajo k mednarodni varnosti. 

Posameznik, njegovo znanje, oprema, tehnologija, oborožitev in vloga v družbi vlivajo na varnost in prihodnost  njega samega, njegovega naravnega in nacionalnega okolja, na porabo energije za njegovo delovanje in ustvarjanje  doma in v širšem družbenem okolju.

Publikacija je od januarja 2023 dostopna na spletni strani https://sciendo.com/journal/CMC

Številke, ki so izšle pred tem so objavljene na spletni strani https://dk.mors.si/info/index.php/sl/periodicno-gradivo/283-sodobni-vojaski-izzivi

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava