Skip to main content

Sodobni vojaški izzivi

Sodobni vojaški izzivi je interdisciplinarna znanstveno-strokovna revija, ki objavlja prispevke o aktualnih temah, raziskavah, strokovnih razpravah, tehničnih ali družboslovnih analizah s področij: mednarodne in nacionalne varnosti ter obrambe, globalnih varnostnih izzivov, kriznega upravljanja, civilno-vojaških odnosov, delovanja, razvoja in transformacije oboroženih sil.

Poslanstvo, vizija, cilji in uredniška politika Sodobnih vojaških izzivov (SVI) so objavljeni v Programu dela uredniškega odbora Sodobnih vojaških izzivov, ki ga uredniški odbor obravnava in sprejme vsako leto jeseni za naslednji dve leti. Dokument je objavljen na spletnih straneh publikacije.

Ena izmed nalog uredniškega odbora SVI je izdajati publikacijo skladno z dogovorjenimi mednarodnimi standardi in uredniško strategijo ter spodbujati kritično in inovativno znanstveno in strokovno misel med pripadniki Slovenske vojske in širše v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Prispevki, objavljeni v Sodobnih vojaških izzivih, niso uradno stališče Slovenske vojske ali organov, iz katerih so avtorji prispevkov.

ISSN 2232-2825 (tiskana različica)
ISSN 2463-9575 (spletna različica)

Več informacij o publikaciji

Publikacija in več informacij o njej je na voljo na: https://dk.mors.si/info/index.php/sl/periodicno-gradivo/283-sodobni-vojaski-izzivi

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava