Skip to main content

KOSOVO – Sile Kfor (Kosovo Force)

Zveza Nato je na Kosovu prisotna od leta 1999. S svojo prisotnostjo podpira obsežne mednarodne napore za vzpostavitev miru in stabilnosti na Kosovu. Sile Kfor (Kosovo Force) pod vodstvom Nata so bile prvič razmeščene marca 1999, po 78-dnevni zavezniški zračni operaciji, katere namen je bil zaustaviti razvijajočo se humanitarno katastrofo. Natova operacija je bila izvedena po enoletnih spopadih v pokrajini in neuspešnih naporih mednarodne skupnosti, da bi konflikt zaustavila po diplomatski poti.

Zavezniška podpora sil Kfor na Kosovu se izvaja na podlagi Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1244 in vojaškega tehničnega sporazuma med Natom ter vladama Zvezne republike Jugoslavije in Republike Srbije.

Sprva je bila naloga Nata zaustaviti nasilje in grožnje jugoslovanskih in srbskih sil proti Kosovu, vzpostaviti varnost ter zagotoviti javni red in mir, podpreti mednarodna humanitarna prizadevanja ter podpreti prisotnost mednarodnih civilnih pripadnikov v pokrajini.

Danes si sile Kfor še naprej prizadevajo zagotavljati in ohranjati varnost na Kosovu za vse državljane, ne glede na njihovo narodnostno poreklo.

Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila na Kosovo januarja 2000. Do leta 2007 so slovenske enote delovale v sestavi sil drugih vojsk, februarja 2007 pa je Slovenska vojska prvič v svoji zgodovini na mednarodno operacijo in misijo napotila enoto velikosti bataljona. Takrat je bataljon prvič prevzel lastno območje odgovornosti in poveljeval pripadnikom tuje vojske, članice zveze Nato. Sočasno je Slovenska vojska na Kosovo napotila še strokovnjake za civilno-vojaško sodelovanje in izvedla več projektov v okviru pomoči lokalnemu prebivalstvu, ki so bili na lokalni ravni odmevni.

 Naloge slovenskih vojakov na Kosovu vključujejo vzdrževanje varnega in stabilnega okolja, zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem, izvajanje kontrole na komunikacijah in kontrolnih točkah, varovanje objektov posebnega pomena ter izvajanje projektov civilno-vojaškega sodelovanja.

Kosovo - UNMIK

Misija v skladu s svojim mandatom pomaga pri zagotavljanju pogojev za mirno in normalno življenje vseh prebivalcev Kosova ter spodbujanju regionalne stabilnosti na Zahodnem Balkanu. Prednostne naloge misije so osredotočene na spodbujanje krepitve zaupanja med skupnostmi, spoštovanje človekovih pravic in pravne države, enakost spolov ter krepitev vloge žensk in mladih. 

Misija ohranja tesno usklajevanje in sodelovanje z drugimi mednarodnimi civilnimi in varnostnimi silami na Kosovu, ki delujejo v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1244 (1999), in sicer s silami za Kosovo (KFOR), Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in evropskimi silami. Misija vladavine prava na Kosovu (EULEX), ki je razporejena v skladu s poročilom generalnega sekretarja z dne 24. novembra 2008 (S/2008/692) in izjavo predsednika Varnostnega sveta z dne 26. novembra 2008 (S /PRST/2008/44). Misija vzdržuje tudi tesno sodelovanje z razvojnimi partnerji Združenih narodov.

S sklepom Vlade Republike Slovenije o sodelovanju Republike Slovenije v Začasni administrativni misiji Združenih narodov na Kosovu , št. 51104-7/2023/12 z dne 23.3. 2023, lahko Generalštab SV napoti največ do pet (5) pripadnikov SV v UNMIK, v skladu s prostimi delovnimi mesti vojaških opazovalcev v UNMIK.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava