Skip to main content

Poslanstvo

Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Njeno poslanstvo in naloge so določeni z Zakonom o obrambi. Poslanstvo Slovenske vojske je, da samostojno ali v sodelovanju z zavezniki izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije, odvrne vojaško agresijo na Republiko Slovenijo, vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah in zunaj meja zavezništva. Zakonsko opredeljene naloge Slovenske vojske so izvajanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja za oborožen boj ter drugih oblik vojaške obrambe, zagotavljanje nujne ali zahtevane pripravljenosti, vojaška obramba ob napadu na državo, sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih ter drugih nesrečah, skladno s svojima organizacijo in opremljenostjo, ter opravljanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami.

Poslanstvo Slovenske vojske je, da samostojno ali v sodelovanju z zavezniki:

NAJPOMEMBNEJŠE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE:

  • vojaško izobraževanje in usposabljanje za oborožen boj in obrambo,
  • zagotavljanje pripravljenosti,
  • vojaška obramba ob napadu na državo,
  • sodelovanje pri zaščiti in reševanju in
  • izvrševanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami.

DRUGE POMEMBNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE:

  • prispevek k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti,
  • podpora pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov Slovenije,
  • sodelovanje s policijo pri varovanju državne meje.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava