Skip to main content

Mirnodobna struktura SV v tujini

Mirnodobna struktura SV v tujini

Mirnodobno strukturo Slovenske vojske v tujini sestavljajo tri predstavništva Slovenske vojske in nacionalni podporni element. Enotna organizacijska struktura zagotavlja poenoteno in uspešno zastopanje interesov Slovenske vojske in Republike Slovenije v tujini. Z delovanjem v mednarodnih strukturah podpira skupne cilje Nata in EU. Nacionalni podporni element zagotavlja nacionalno podporo za vse pripadnice in pripadnike Slovenske vojske na mirnodobnih dolžnostih v tujini.

 

Naloge Mirnodobne strukture SV v tujini so:
  • zastopanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske v Vojaškem odboru Nata in EU in njunih delovnih telesih,
  • predstavljanje Slovenske vojske in njeno povezovanje z organizacijskimi enotami Nata in EU,
  • zagotavljanje vojaških nasvetov veleposlanikoma pri Natu in EU,
  • usklajevanje slovenskega prispevka na mednarodnih operacijah in misijah in v silah za hitro posredovanje,
  • zagotavljanje nacionalne podpore pripadnikom na mirnodobnih dolžnostih v tujini,
  • zagotavljanje podpore skupnim ciljem zavezništev z izvajanjem vojaških dolžnosti v Natu in EU ter drugih mednarodnih organizacijah. 

Vodja predstavništva in vojaški predstavnik pri Natu in EU:

generalmajor Roman Urbanč

 

Naslov:  Permanent Mission of the Republic of Slovenia to Nato, Nato HQ-NG  Building, Blvd. Leopold III, 1000 Brussels, Belgium

Telefon:  00386 1 230 5668

 

Shema Mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske na mirnodobnih dolžnostih v tujini so pripadniki Mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini, ki zagotavlja nacionalno povezanost in homogenost, poenoteno in uspešno zastopanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske v tujini ter racionalno in učinkovito  podporo njenim pripadnikom.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava