Skip to main content

Dostopnost

PRILAGAJANJE VSEBIN ZAHTEVAM O DOSTOPNOSTI

Uradna spletna stran Slovenske vojske izpolnjuje vse zahtevane kriterije o dostopnosti spletišč po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Dostopna je na povezavi: https://www.gov.si/teme/slovenska-vojska/. Video in foto zapisi na spletnem mestu www.slovenskavojska.si zaradi nesorazmernega bremena in ker je to komercialna spletna stran ne izpolnjujejo vedno in v celoti zahtev o dostopnosti. V Slovenski vojski te zapise ustvarjamo kot dodatne oblike sporočil za javnost, ki dopolnjujejo uradno spletno stran Slovenske vojske in Generalštaba Slovenske vojske kot organa v sestavi Ministrstva za obrambo na gov.si, ki te zahteve v celoti izpolnjuje.

Video zapise objavljamo na kanalu YouTube MO RS ali Slovenska vojska, pri čemer imamo na kanalu ustvarjeno široko bazo sledilcev, hkrati pa je tako objavljanje video posnetkov tehnično preprosto. Izpisovanje vsebine video zapisov bi glede na razmeroma obsežno produkcijo teh zapisov, siceršnji obseg dela Slovenske vojske in kadrovsko zasedbo Oddelka za odnose z javnostmi Slovenske vojske ter ob upoštevanju, da gre za dopolnitve pisanih vsebin, predstavljalo nesorazmerno breme. Ob prizadevanjih, da bi informacije o dogajanju v okviru Slovenske vojske čim bolje predstavili najširši javnosti, menimo, da bi ohranili video vsebine, čeprav vse ne ustrezajo zahtevam o dostopnosti.

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije javnega značaja, o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov uredniškega odbora:

Slovenska vojska
Oddelek za odnose z javnostmi
Vojkova 55, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 471 22 11
F: +386 (0)1 471 16 50
E-mail: ooj.gssv(at)mors.si
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava