Skip to main content

Dostopnost

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Slovenske vojske. Njegov vsebinski skrbnik je Oddelek za odnose z javnostmi, tehnični pa Agenda d.o.o.

Pri objavi vsebin na spletišču Slovenske vojske si prizadevamo, da bi bile te bolj uporabnikom prijazne, ljudem, ki imajo določene omejitve in posebne potrebe, pa čim bolj dostopne brez pomoči kot tudi s pomočjo uporabe podporne tehnologije (kot so bralniki zaslona ipd.). V ta namen so naše spletne strani sistemsko dostopne na različnih napravah in se samodejno prilagajajo velikosti zaslona s prerazporeditvijo vsebine (računalniki, tablice, mobilni telefoni), dostopne so z različnimi brskalniki in z različnimi operacijskimi sistemi. Kjer je to mogoče, si prizadevamo, da bi bila besedila napisana enostavno in razumljivo ter tako dostopna kar najširšemu krogu uporabnikov.

Stopnja skladnosti in prilagajanje vsebin zahtevam o dostopnosti

Spletišče Slovenske vojske je zaenkrat zaradi nesorazmernega bremena sicer delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Objavljene vsebine, ki ne izpolnjujejo vseh zakonskih zahtev glede dostopnosti, so na primer skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, različne kompleksne statistične tabele s podatki, ne besedilno gradivo (slikovno, zvočno, video) znotraj besedil oziroma posameznih spletnih strani.

Predstavitvena spletna stran Slovenske vojske izpolnjuje vse zahtevane kriterije o dostopnosti spletišč po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Dostopna je na povezavi: https://www.gov.si/teme/slovenska-vojska/. Zapise na www.slovenskavojska.si ustvarjamo kot dodatne oblike sporočil za javnost, ki dopolnjujejo predstavitveno spletno stran Generalštaba Slovenske vojske kot organa v sestavi Ministrstva za obrambo na gov.si.

V prihodnje bomo tudi te vsebine poskušali v čim večji meri prilagajati tudi ranljivim skupinam uporabnikov in jim zagotavljati pozitivno uporabniško izkušnjo.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah na spletnih straneh in/ali zaprosilo za posredovanje teh informacij v alternativni, dostopnejši obliki ter vaša vprašanja, pohvale in predloge za izboljšave glede dostopnosti spletišča Slovenske vojske nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti oziroma nas pokličete na:

  • navadna pošta: Generalštab SV, Oddelek za odnose z javnostmi, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
  • elektronski naslov: ooj.gssv@mors.si
  • telefonsko številko 01 471 22 11.

V primeru nedostopnosti določene vsebine vam jo bomo pomagali pridobiti. Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov Inšpektorata RS za informacijsko družbo: gp.irsid@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila na podlagi samoocene pripravljena 1. septembra 2020. Nazadnje je bila pregledana 18. aprila 2023.

Slovenska vojska
Oddelek za odnose z javnostmi
Vojkova 55, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 471 22 11
F: +386 (0)1 471 16 50
E-mail: ooj.gssv(at)mors.si
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava