Skip to main content

Podatki in dejstva

Slovenska vojska ima svoje zastavo, himno in oznake. Slednje so oznake činov, položajne oznake, oznake pripadnosti poveljstvom, enotam in zavodom ter oznake rodov, služb, specialnosti in vojaških šol. Bojno zastavo in slovesno pesem imajo lahko tudi poveljstva in enote ravni bataljona ali višje. Prisega domovini ob nastopu vojaške službe se glasi: »Slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, neodvisnost, svobodo in ozemeljsko celovitost svoje domovine Republike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal dolžnosti pri njeni obrambi.«

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava