Skip to main content

Kdo je kdo

KDO VODI SLOVENSKO VOJSKO

Vrhovni poveljnik Slovenske vojske je predsednik republike g. Borut Pahor.

Vojaško vodenje in poveljevanje s Slovensko vojsko je v pristojnosti načelnika generalštaba generalmajorja Roberta Glavaša in drugih poveljnikov podrejenih poveljstev in enot. Vojaško poveljevanje temelji na načelih enostarešinstva, subordinacije in obveznega izvrševanja povelij. Vsaka pripadnica in pripadnik Slovenske vojske mora biti vselej seznanjena o tem, katera vojaška oseba ji je nadrejena in katera podrejena. Organiziranost in poveljevanje v Slovenski vojski sta hierarhična. Načelnika GŠSV na predlog ministra za obrambo in brez javnega natečaja imenuje vlada. 

Organiziranost in poveljevanje v Slovenski vojski sta hierarhična. Načelnika GŠSV na predlog ministra za obrambo in brez javnega natečaja imenuje vlada. 

Vsaka pripadnica in pripadnik Slovenske vojske mora biti vselej seznanjena o tem, katera vojaška oseba ji je nadrejena in katera podrejena. Tudi javnost mora biti seznanjena kdo vodi in upravlja Slovensko vojsko, zato so v nadaljevanju predstavljeni ključni vojaški voditelji na njenem strateškem in operativnem nivoju delovanja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava