Skip to main content

Mons, Belgija

NACIONALNO VOJAŠKO PREDSTAVNIŠTVO PRI ZAVEZNIŠKEM POVEJSTVU ZA OPERACIJE

Nacionalno vojaško predstavništvo pri Zavezniškem poveljstvu za operacije (Allied Command Operations – ACO) s sedežem v Monsu v Belgiji zagotavlja uveljavljanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske ter podporo poveljstvu pri pripravi in vodenju operacij na strateški ravni. Nacionalno vojaško predstavništvo predstavlja Slovensko vojsko tudi pri Natovi Agenciji za komunikacijske in informacijske storitve, Celici EU za povezavo z Zavezniškim poveljstvom za operacije, Celici za operacije EU, Celici Zavezniškega poveljstva za preoblikovanje pri Vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE) ter v Natovih silah za zgodnje zračno alarmiranje in kontrolo.

Naloge predstavništva so:

  • izvajanje aktivnosti pri pripravi, pogajanjih, organizaciji in izvedbi udeležbe enot ter posameznikov Slovenske vojske na operacijah EU in Natovih operacijah oziroma operacijah, ki jih Nato podpira,
  • usklajevanje in izvajanje drugih aktivnosti v zvezi z udeležbo pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske na Natovih vajah,
  • sodelovanje z državami partnericami Nata v okviru SHAPE,
  • sodelovanje v delovnih telesih SHAPE ter z vsemi organizacijskimi in podpornimi enotami v SHAPE,
  • zagotavljanje nacionalne podpore pripadnikom Slovenske vojske, ki delujejo v mirnodobni strukturi Nata pod okriljem Zavezniškega poveljstva za operacije,
  • usklajevanje ter zagotavljanje podpore ob obiskih vojaških in civilnih predstavnikov Republike Slovenije v Zavezniškem poveljstvu za operacije ter predstavnikov Zavezniškega poveljstva za operacije v Republiki Sloveniji,
  • načrtovanje, organiziranje in angažiranje Natovih odzivnih sil (Nato Response Force – NRF) ter bojne skupine EU (EU Battle Group – EU),
  • sodelovanje pri odločanju in oblikovanju vojaškega nasveta za načelnika Generalštaba Slovenske vojske v zvezi z mednarodnimi vojaškimi operacijami.

Vodja predstavništva in nacionalni vojaški predstavnik:  polkovnik Robert Verlič

Telefon:  0032 65 44 6531

Telefaks:  0032 65 44 6538

Naslov:  National Military Representative, Bldg. 101/Room D-135, Avenue des Londres 101, 7010 SHAPE, Belgium

 

 Spletna stran organizacije: www.aco.nato.int

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava