Skip to main content

Slovenska vojska v številkah

Sestava Slovenske vojske

podatki za november 2022

Slovensko vojsko sestavljajo pripadniki stalne in rezervne sestave. Stalna sestava so poklicni pripadniki Slovenske vojske, rezervna pa državljani, ki sklenejo pogodbo o službi v rezervni sestavi.

Stalna sestava

6255

 

 

Pogodbena rezerva

773

 

 

Stalna sestava

Stalna sestava so poklicni pripadniki vojske: vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci (vojaške osebe) ter civilne osebe. Civilne osebe delajo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške službe.

Razmerje med spoloma

Politika enakosti spolov je upoštevana tudi v Slovenski vojski. Njen prvi pokazatelj je visok odstotek pripadnic zaposlenih v vojski.

Moški

5206

(delež: 83,2 %)

 

Ženske

1049

(delež: 16,8 %)

 

Plačni sistem v Slovenski vojski

Plačni sistem v Slovenski vojski je del plačnega sistema zaposlenih v javni upravi in transparenten. Zaposleni so razporejeni v plačilne razrede glede na stopnjo izobrazbe in delovno mesto, osnovni plači pa se prištevajo dodatki.

Neuradni Informativni izračun 31. 12. 2018 Začetni plačilni razred Neto plača na začetni plačilni razred Bruto plača na začetni plačilni razred
Vojak II s IV. stopnjo izobrazbe 23 727 € 1.043,68 €
Vojak I s V. stopnjo izobrazbe 24 754 € 1.085,43 €
Podčastnik – vodnik 27 842 € 1.220,94 €
Častnik – poročnik 31 960 € 1.428,34 €
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava