Skip to main content

Slovenska vojska v številkah

Sestava Slovenske vojske

podatki za marec 2023

Slovensko vojsko sestavljajo pripadniki stalne in rezervne sestave. Stalna sestava so poklicni pripadniki Slovenske vojske, rezervna pa državljani, ki sklenejo pogodbo o službi v rezervni sestavi.

Stalna sestava

6169

 

 

Pogodbena rezerva

760

 

 

Stalna sestava

Stalna sestava so poklicni pripadniki vojske: vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci (vojaške osebe) ter civilne osebe. Civilne osebe delajo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške službe.

Razmerje med spoloma

Politika enakosti spolov je upoštevana tudi v Slovenski vojski. Njen prvi pokazatelj je visok odstotek pripadnic zaposlenih v vojski.

Moški

5126

(delež: 83,1 %)

 

Ženske

1043

(delež: 16,9 %)

 

Plačni sistem v Slovenski vojski

Plačni sistem v Slovenski vojski je del plačnega sistema zaposlenih v javni upravi in transparenten. Zaposleni so razporejeni v plačilne razrede glede na stopnjo izobrazbe in delovno mesto, osnovni plači pa se prištevajo dodatki.

 

Ažurirani podatki za dan 4. 1. 2023: 
Začetna bruto plača vojaka s IV. stopnjo izobrazbe je 1385,41 € (neto – 932,35 €). Plača se poveča v odvisnosti od dolžnosti, dodatkov na delovno dobo in stalnost ter drugih nadomestil in dodatkov, napredovanj, specialističnih dodatkov in dodatkov na vodstveni položaj. Povprečna bruto plača vojakov SV v letu 2022 (brez nadomestil za hrano in prevoz) pa je znašala 2097,17 € (neto 1358,15 €).

Neuradni Informativni izračun 4. 1. 2023 Začetna plača – bruto Začetna plača – neto  
Vojak II s IV. stopnjo izobrazbe 1.385,41 € 932,35 €  
Vojak I s V. stopnjo izobrazbe 1.492,62 € 994,95 €  

Več o plačah, plačilu na mednarodnih operacijah in misijah, nagradah, bonitetah najdete na: https://postanivojak.si/zelim-se-prijaviti/placa-poklicnega-vojaka/ 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava