Skip to main content

Slovenska vojska ostaja dejavna pri sanaciji okolja neurij in poplav

Slovenska vojska nadaljuje odpravljanje posledic letošnjih neurij in obsežnih poplav, s katerim je začela 4. avgusta in traja do današnjega dna. Podlago za to predstavljata najprej aktivacija Načrta delovanja SV pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah z imenom Vihra, ki jo je sprožila URSZR, in iz tega izhajajoč ukaz načelnika Generalštaba Slovenske vojske za delovanje sil Slovenske vojske.

Slovenska vojska sodeluje pri sanaciji na podlagi zahtev, ki jih prejme od pristojnih služb Civilne zaščite in se vseskozi prilagaja trenutni situaciji in potrebam na terenu. V prvi fazi delovanja se je vključevala v evakuacijo ogroženega prebivalstva, prevoz človekoljubne pomoči, hrane, vode, nudenje zdravstvene, psihološke in duhovne oskrbe ter veterinarsko pomoč. V drugi fazi je Slovenska vojska izvajala sanacijo poškodovanega okolja in infrastrukture, z RKB enotami je detektirala vire nevarnosti, sodelovala pri vzorčenju in identifikaciji nevarnih snovi, gradila zaščitne nasipe in podobno.

V trenutni fazi sanacije deluje iz Mežice in Rečice ob Savinji. Skladno s potrebami lokalne skupnosti pozornost namenja urejanju hudournikov in pomoči pri izgradnji vodovoda. Potekajo še druge aktivnosti, kjer pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske pomagajo pripadniki vojsk tujih držav, ki so ponudile vojaško pomoč in medtem ostajajo v Republiki Sloveniji.

Na terenu ostajajo sanitetne ekipe Slovenske vojske, ki v pomoč civilnim strukturam na območju Koroške in Iga s prevozi s cisternami zagotavljajo pitno vodo.

Pripadniki 670. logističnega polka Logistične brigade so sicer v Mežici zaključili postavljanje izpostavljene operativne baze (IOB). V sklopu sanacije posledic poplav jo bodo uporabljali pripadniki Slovenske vojske in pripadniki partnerskih vojsk, ki pomagajo pri izgradnji vodovoda in odstranjevanju naplavin v območju delovanja.

Med drugim namreč poteka izgradnja vodovoda na relaciji Mežica - Prevalje, kjer inženircem 72. brigade pomagajo tudi kolegi tujih oboroženih sil. Vzporedno s tem enote še vedno pomagajo prebivalcem pri odstranjevanju naplavin v Črni na Koroškem. Slovenska vojska medtem prav tako pomaga pri izgradnji vodovoda v Belih vodah.

Inženirci 1. brigade pa so v zadnjem času postavili več metrov enorazponskih mostov Mabey Compact (C-200), zadnji tovrstni že nekaj dni povezuje bregova Kamniške Bistrice v Domžalah. Meri 46 metrov, ima nosilnost 40 ton, zaenkrat pa zagotavlja enosmerno vožnjo. V prihodnjem tednu ob podpori Gorenjske gradbene družbe sledi nova postavitev, s katero bo omogočen dvosmerni promet.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava