Skip to main content

Velenik

Strelišče Velenik

Strelišče Velenik se nahaja v občini v občini Slovenska Bistrica (koordinata MGRS: 33T WM 47145 38362).

Primarno je strelišče Velenik namenjeno strelskemu usposabljanju po merilih in postopkih za izvajanje streljanj v SV na prvi in drugi stopnji, na razdaljah do 100 m. Strelišče ni opremljeno z avtomatskimi dvigovalci tarč, in ne omogoča računalniškega beleženja zadetkov oziroma objektivnega preverjanja strelskega standarda.

Z bojnim strelivom je dovoljeno izvajati streljanja z dolgocevnim orožjem kalibra do vključno 7,62 mm, pištolami in revolverji do kalibra vključno 9 mm, šibrenicami kalibra 12 in malokalibrskim orožjem. Možno je izvajati tudi streljanja z vadbenim strelivom za podcevne bombomete, ročna protioklepna orožja in težke mitraljeze kalibra 12,7 mm.

Strelišče Velenik omogoča tudi usposabljanje brez uporabe bojnega ali vadbenega streliva kadar se ne izvaja streljanj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava