Skip to main content

Vaja Svarunov pogled v polnem teku

Od ponedeljka, 12. septembra, do petka, 30. septembra, v sklopu niza vaj Preskok 2022 na osrednjem vadišču Poček in civilnih zemljiščih v dogovoru z lokalnimi skupnostmi ter skladno z Zakonom o materialni dolžnosti poteka vaja Svarunov pogled.

Vadbenci, pretežno pripadniki 72. brigade, se urijo v dveh sklopih. Na vadišču Poček potekajo taktične vaje in taktična bojna streljanja vodov in čet, vzporedno se integrirajo posadke na bojnih vozilih Svarun ter uvajajo elementi bojne podpore.

Drugi sklop vaje poteka na civilnih zemljiščih v občinah Rogatec, Središče ob Dravi, Brežice, Črnomelj, Metlika in Šentrupert. Manjše skupine vojakov do nivoja oddelka se urijo v postopkih patruljiranja, pregleda območja in postopkov pri odkritju sovražnika.

Vzporedno potekajo tudi priprave na združeno aktivnost pripadnikov Slovenske vojske s policisti, gasilci in reševalci, ki bo izvedena v okolici Črnomlja. Skupno urjenje bo zagotovilo usklajeno delovanje v primeru reševanja iz vode.

Izgradnja in vzdrževanje sil za delovanje je pomemben dejavnik pri krepitvi odvračalne in obrambne drže tako v Republiki Sloveniji kot v okviru zavezništva. Zmogljivosti sil so najboljši kazalec usposobljenosti in pripravljenosti Slovenske vojske za delovanje. Slovenska vojska je kredibilen partner in bo to tudi v prihodnje, pri zagotavljanju miru in varnosti bo pomagala tako doma kot v mednarodnem okolju.

Več o nizu vaj Preskok 2022 si lahko preberete na https://www.slovenskavojska.si/poslanstvo/niz-vaj-preskok-2022

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava