Skip to main content

Kopenski odred za specialno delovanje potrjena zmogljivost Slovenske vojske

Kopenski odred za specialno delovanje je certificirana zmogljivost Slovenske vojske. Na vaji Jackal Cave 2022 na Madžarskem, med 5. in 24. septembrom, je odred na preverjanju specialnih sil po Natovi metodologiji (angl. Special Operations Forces Evaluation – SOFEVAL) dosegel vse zahtevane kriterije in je od 1. januarja 2023, glede na potrebe zavezništva pripravljen za napotitev na operacije.

Nosilna enota za pripravo Kopenskega odreda za specialno delovanje in sodelovanje na vaji na Madžarskem, je bila Enota za specialno delovanje, za pripravo in izvedbo SOFEVAL pa je bilo odgovorno Poveljstvo sil SV.

Odred je sestavljen iz poveljstva in manevrskih enot, popolnjujejo ga pretežno pripadniki Enote za specialno delovanje v sodelovanju s pripadniki drugih enot in poveljstev sil Slovenske vojske. Odredu poveljuje podpolkovnik Matija Jazbec.

Izgradnja in vzdrževanje sil za delovanje je pomemben dejavnik pri krepitvi odvračalne in obrambne drže tako v Republiki Sloveniji kot v okviru zavezništva. Zmogljivosti sil so najboljši kazalec usposobljenosti in pripravljenosti Slovenske vojske za delovanje. Slovenska vojska je kredibilen partner in bo to tudi v prihodnje, s čimer bo pomagala pri zagotavljanju miru in varnosti tako doma kot v mednarodnem okolju.

Vaja Jackal Cave 22 je del niza vaj Preskok 22, ki jih Slovenska vojska izvaja v mesecu septembru in oktobru.

Dogajanje na nizu vaj Preskok 2022 lahko spremljate na NIZ VAJ PRESKOK 2022 - Slovenska vojska.

Fotografije: Tadej Krese

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava