Skip to main content

Vloga države gostiteljice pri zagotavljanju podpore oboroženim silam ob premiku čez njeno ozemlje

V sodobnem svetu, v katerem varnostno okolje zahteva hitrejše prilagajanje varnostnih, obrambnih in vojaških struktur za zagotavljanje celovite varnosti in obrambe, globalna varnost zahteva tesno mednarodno sodelovanje. Pri tem imajo države gostiteljice ključno vlogo pri zagotavljanju podpore oboroženim silam, ki se premikajo čez njihovo ozemlje. Republika Slovenija je s svojo strateško lego in obvezami v zavezništvu ključna akterka v tem procesu, torej pri zagotavljanju podpore države gostiteljice (Host Nation Support – HNS).

V teh dneh Slovenska vojska s svojimi enotami zagotavlja podporo države gostiteljice oboroženim silam Kraljevine Španije, ki se premikajo čez Slovenijo in se iz pristanišča v Kopru vračajo v Španijo, zato je mogoče opaziti povečano število tujih vojaških vozil in občasno povečan promet. Podobno izvajanje podpore države gostiteljice smo opazili tudi v začetku novembra, ko so enote obrambnih sil Kraljevine Španije prečkale Slovenijo na poti na usposabljanje na Slovaško.

Podpora države gostiteljice vključuje različne storitve in oblike sodelovanja, ki jih država gostiteljica zagotavlja tujim oboroženim silam, in sicer vso logistično podporo od zagotavljanja goriva, nastanitve, prehrane, dezinfekcije in zdravstvenih storitev do varovanja ter spremljanja konvojev za nemoten in čim hitrejši prehod čez ozemlje države gostiteljice. Pri tem ima pomembno vlogo tudi odlično sodelovanje s civilnimi strukturami, kot so DARS, Policija in drugi.

Geostrateški, geopolitični in vojaški položaj RS v Evropi je zelo pomemben, saj omogoča politične, gospodarske, družbene, kulturne ter druge prednosti, hkrati pa prinaša varnostna tveganja in grožnje, vključno z vojaškimi. To dejstvo dokazuje tudi zelo velika obremenjenost prometnih koridorjev, ki potekajo čez Slovenijo v vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T), ki so obenem ključen del južne smeri evropskega bojevališča.

Z geopolitičnih in vojaških vidikov bi geostrateški položaj Slovenije imel zelo pomembno vlogo za vzdržljivost delovanja zavezniških sil ob aktiviranju 5. člena. Iz pristanišča v Kopru namreč potekajo najhitrejše in najugodnejše poti do severovzhodne ter jugovzhodne smeri evropskega bojišča.

Pri tem ima pomembno vlogo podpora države gostiteljice, kar se kaže v več vidikih. Omogoča namreč hitro in učinkovito premikanje enot, kar je ključnega pomena v kriznih razmerah ali ob nujnih operacijah. Država gostiteljica, kot je Slovenija, s svojo zavezanostjo kakovostni izvedbi podpore države gostiteljice prispeva h globalni stabilnosti in krepi ugled kot zanesljiv partner v mednarodni skupnosti ter zavezništvu. Poleg tega Slovenija, zahvaljujoč svoji strateški legi, postaja ključna povezava. Njeno ozemlje in pristanišče v Kopru sta kritična točka za prehod enot med državami. Tako je Slovenija v središču regionalnega sodelovanja in krepi svoj vpliv ter pomen na mednarodnem področju.

V sklepu je treba poudariti, da podpora države gostiteljice ni le tehnično zagotavljanje storitev, temveč tudi izraz tesnega sodelovanja med državami. Slovenija s svojo podporo temu procesu prispeva k celovitemu varnostnemu okolju in korektno sodeluje v mednarodni skupnosti. S svojo strateško lego in zavezništvom k podpori države gostiteljice postaja ključna povezava na poti, ki oblikuje stabilnost in varnost v globalnem kontekstu.

Fotografije: Rajko Petek

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava