Skip to main content

Slovenska vojska zmanjšuje vpliv vojaških aktivnosti na Postojnskem

Slovenska vojska je na osrednjem vadišču v Postojni v četrtek, 18. aprila, predstavila načrt usposabljanj v naslednjih mesecih in številne ukrepe za varovanje okolja. Na okrogli mizi o tem področju sta sodelovala tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved in župan Občine Postojna Igor Marentič.

Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska že vrsto let namenjata skrbi za okolje in iskanju tehnoloških rešitev za zmanjševanja vpliva vojaškega delovanja nanj veliko pozornost, saj se zavedamo pomena ohranjanja narave za kakovostno življenje nas in prihodnjih generacij. To je bilo osrednje sporočilo okrogle mize na temo varovanja okolja, na kateri so poleg predstavnikov Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske sodelovali župan Občine Postojna ter predstavnika Fakultete za varstvo okolja in podjetja Envit. Da bi stanje in aktivnosti za zaščito okolja lahko neposredno predstavili lokalni skupnosti, so na okroglo mizo povabili tudi njihove predstavnike.

Državni sekretar na ministrstvu Rudi Medved je uvodoma dejal, da Slovenska vojska vse aktivnosti na Osrednjem vadišču (OSVAD) Postojna izvaja z veliko mero skrbnosti in odgovornosti do okolja in lokalnih prebivalcev, kar želimo javnosti pokazati v praksi. Neodvisne akademske institucije so od leta 2006 dalje  izvedle številne raziskave in monitoringe o vojaškem vplivu na tla, vodo, zrak, biotsko pestrost, o hrupu in drugem. Monitoring podzemnih voda, ki ga, kot je poudaril državni sekretar, izvajamo že nekaj let in tudi nadgrajujemo, kaže, da je pitna voda ustrezna, brez kvarnih vplivov vojske nanjo. Pri tem je tako za nas kot za prebivalce izjemno pomemben razvoj opozorilnega sistema za zaznavanje vplivov vojaških dejavnosti na podzemno vodo. Monitoring podzemnih voda bomo na pobudo okoliških županov izvajali na geografsko širšem območju in vanj vključili različne državne ustanove.

Številni ukrepi za varovanje okolja

Državni sekretar Medved in podpolkovnica Nina Raduha sta opozorila na številne ukrepe, ki jih pripadnice in pripadniki izvajajo med vojaškimi aktivnostmi na terenu, od obveznega usposabljanja s področja varovanja okolja, nameščanja lovilcev olj pod vozila, prepovedi pretakanje goriv na vadiščih in drugih zaščitnih ukrepov, izvajanja streljanj v natančno določenih in predpripravljenih rajonih, na katerih nato izvedemo sanacijo in nevtraliziramo večino negativnih vplivov, do vgrajevanj čistilnih naprav na vadišča Slovenske vojske in redne uporabe ekoloških sredstev in drugih. Slovenska vojska ves čas sodeluje z Zavodom za varovanje narave, ki podaja okoljske usmeritve in izvaja stalen nadzor.

Pri tem ne gre le za odziv na pomisleke in skrbi lokalnega prebivalstva, pač pa za zavedanje o pomenu varovanja okolja, ki ga na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski neprenehoma razvijamo. Da bi odgovorili na vprašanja in pomisleke lokalne skupnosti, je nujno tesno sodelovanje, poudarja Rudi Medved in dodaja, da se je Slovenska vojska prebivalcem poskušala kar najbolj približati tudi glede izvedbe usposabljanj. Tako smo aktivnosti na OSVAD Postojna deloma omejili, deloma pa reorganizirali.

Podpolkovnica Nina Raduha je še izpostavila, da je za Slovensko vojsko OSVAD drugi dom in izredno pomemben v verigi usposabljanj njenih pripadnic in pripadnikov. Po njenih besedah se Slovenska vojska zaveda, da vojaško delovanje ima vpliv na okolje, dejstvo pa je, da se pripadnice in pripadniki usposabljajo, da bodo obranili domovino, če bo to potrebno. »Zdaj nam usposabljanje zagotavlja varno delo v službi miru izven domovine in tudi ob pomoči državljanom po naravnih nesrečah,« je povedala podpolkovnica Raduha. Ob tem je še poudarila, da pa Slovenska vojska ogromno skrbi in sredstev namenja prav varovanju okolja, saj je tudi njej  v največjem interesu ga ohraniti za naslednje rodove.

Nepristranske analize in razvoj strokovnih institucij

Da se je sodelovanje med ministrstvom in Občino Postojna v zadnjem obdobju okrepilo, je ocenil tudi župan Igor Marentič. Kot je dejal, je zdajšnje vodstvo ministrstva Postojni veliko pomagalo. Slovenija je majhna država in moramo živeti v povezani skupnosti. Tako kot je v Postojni osrednje vojaško vadišče, so v krajih drugod po državi institucije za skupno dobro, ki prinašajo specifična tveganja. Izrazil je zaupanje v neodvisnost in strokovnost institucij, ki na OSVAD Postojna opravljajo raziskave, in zavedanje, da sta dejavnika onesnaževanja v občini tudi živinoreja in zastarela cestna infrastruktura brez mehanizmov ob razlitju škodljivih tekočin oziroma snovi.

Predstavnica Fakultete za varstvo okolja doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek je povzela glavne cilje projekta ugotavljanja tveganj za okoljske in naravne nesreče na območjih delovanja Slovenske vojske po vsej Sloveniji, ki se je začel lansko jesen, trajal pa bo dve leti. Direktor podjetja Envit dr. Domen Leštan pa je s sodelavci izvedel prikaz postopka remediacije zemljin oziroma odstranjevanja različnih onesnažin, ki so ga razvili v okviru ciljnega raziskovalnega programa Ministrstva za obrambo in pridobili mednarodno veljavo. Poleg navedenih projektov je aktiven Alenus za oskrbo z alternativnimi viri energije, kot že deluje na vadišču Bač.

Letos sprejeli dodatne ukrepe glede vojaških usposabljanj

Namestnik poveljnika sil Slovenske vojske polkovnik Igor Šepec je predstavil vojaške vaje in aktivnosti, ki bodo do junija imele vpliv na okolje na OSVAD.

Slovenska vojska želi o vojaških aktivnostih pravočasno obveščati zainteresirano javnost in si tudi sama prizadeva za tesen dialog in sodelovanje z lokalnim okoljem. Za letošnje leto je sprejela dodatne ukrepe glede usposabljanja vojaškega letalstva in artilerijskega streljanja na OSVAD Postojna.

Tako se bodo na poligonu Poček načrtovana artilerijska streljanja s havbicami TH 155 mm izvajala v obsegu največ treh dni tedensko, omejena bo tudi uporaba števila projektilov. Načrtovana nočna streljanja se bodo (znotraj prej opredeljenih treh dni) izvajala samo en dan tedensko, v zimskem času (med 1. decembrom in 1. marcem) se bodo zaključila do 19. ure. V okviru vaj in usposabljanj se ne bodo izvajali leti na majhnih in zelo majhnih višinah ter leti nad urbanim okoljem. Izjema so leti ob izvajanju šolskih, pripravljalnih in bojnih streljanj z zrakoplovi ter leti s helikopterji z aktivnostmi lebdenja, ki se bodo izvajali na najvišji višini, ki še omogoča varno izvedbo navedenih vadbenih aktivnosti, pri čemer tudi za te izjeme velja prepoved letenja nad urbanim okoljem. Aktivnosti niza vaj Neptun Strike v času mature ne bodo izvajali nad območjem OSVAD Postojna na višinah nižjih od 3000 čevljev.

Usposobljenost kot temelj vojaške pripravljenosti

Usposabljanja in vaje so za pripadnice in pripadnike SV nujne za uspešno in varno izvajanje vseh nalog iz Zakona o obrambi. S ciljem dobrega sodelovanja z lokalnim okoljem jih skušamo izvajati na način, ki je za prebivalce manj moteč, a še zagotavlja ustrezno usposobljenost posameznikov in enot SV.

Slovenska vojska je temelj zagotavljanja nacionalne varnosti, tako obrambne kot podporne v sistemu zaščite in reševanja. Da bi lahko poslanstvo odgovorno opravljala so vitalnega pomena usposabljanja, pri čemer je osrednjega pomena vadišče Postojna.

 

Fotografije: Zvone Vrankar

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava