Skip to main content

Letni načrt sodelovanja med Slovensko vojsko in Policijo

V ponedeljek, 13. decembra, sta načelnik Generalštaba SV generalmajor Robert Glavaš in generalni direktor Policije dr. Anton Olaj podpisala letni načrt sodelovanja med Slovensko vojsko in Policijo.

Sestavljajo ga dejavnosti, za katere je obojestranski interes za sodelovanje in ki izboljšujejo delovanje ter racionalnejšo izrabo resursov obeh struktur. Slovenska vojska in Policija za uresničevanje vsebin iz načrta sami zagotavljata potrebne finančne in kadrovske vire znotraj rednega proračunskega načrtovanja ter kadrovskega načrta. Medsebojne obveznosti so optimalno uravnotežene in temeljijo na recipročnosti, zato si njihovega uresničevanja ne zaračunavata. Slovenska vojska in Policija uspešno sodelujeta že več kot 15 let, skladno z 24. členom Zakona o službi v Slovenski vojski.

V načrtu za leto 2022 so navedeni trije sklopi (šolanje in izobraževanje, usposabljanje in skupno sodelovanje), v katerih je navedenih 52 področij sodelovanja in skupno kar 195 vsebin. Poudarek sodelovanja med Slovensko vojsko in Policijo bo predvsem na specialističnem usposabljanju, souporabi vadbene infrastrukture in logistični podpori. Pomemben del pomeni tudi sodelovanje pri varovanju državne meje, saj je Slovenska vojska v preprečevanje nezakonitih migracij neprekinjeno vključena od leta 2015.

S Policijo je leta 2021 sodelovala večina enot Slovenske vojske. Realizacija uresničenih dejavnosti se giblje okoli 30 odstotkov, predvsem zaradi omejitev, povezanih z ukrepi za zajezitev covida-19. V primerjavi z letom 2020 je odstotek nekoliko višji, pa vendar nižji kot leta 2019. Zaradi epidemije in izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 se je sodelovanje na področju usposabljanja zmanjšalo oziroma je bilo v nekaterih obdobjih celo zaustavljeno.

Ne glede na epidemijo pa se je sodelovanje Slovenske vojske s Policijo pri širšem varovanju državne meje povečalo. Podpis Operativno taktičnega načrta leta 2020 je izboljšal sodelovanje Slovenske vojske in Policije pri varovanju državne meje. Z akcijo Fokus, ki se je končala 26. novembra 2021, so v praksi preizkusili koncept naraščanja sil Slovenske vojske za podporo namenskih sil, ki sodelujejo pri varovanju državne meje. Prav tako je bilo pod vodstvom Policije izvedeno tudi skupno usposabljanje Slovenske vojske in Policije za izvajanje varovanja državne meje. Pridobljene izkušnje bodo uporabljene v nadaljnjem sodelovanju pri varovanju državne meje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava